Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw. Zij vertegenwoordigen de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw. De commissie is niet bedoeld om individuele problemen aan te pakken.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie bestaat uit enkele huurders van een woongebouw. De commissie vertegenwoordigt alle huurders en komt op voor hun algemene belangen. Woningstichting Barneveld overlegt geregeld met bewonerscommissies.

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms geeft een bewonerscommissie een nieuwsbrief uit.

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Algemeen

Stuur een e-mail naar info@wstg-barneveld.nl of maak een afspraak met één van onze consulenten leefbaarheid.

Lost een bewoners overleggroep ook individuele problemen van huurders op?

Algemeen

Nee. Neem bij individuele problemen contact met ons op.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Algemeen

Minimaal één keer per jaar. Indien gewenst, gebeurt dit vaker.

Ik neem afscheid van de bewonerscommissie. Aan wie moet ik dat melden?

Algemeen

Uw contactpersoon is de consulent Sociaal beheer. Hij/zij neemt contact met u op.