Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan waarderen wij het als u dat bij ons aangeeft. Wij komen graag samen met u tot een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u voor een onafhankelijke beoordeling terecht bij de de onafhankelijke Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. 

Veel gevraagd over Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als uw klacht gaat over de dienstverlening van Woningstichting Barneveld, dan dient u uw klacht - bij voorkeur schriftelijk - in bij één van onze medewerkers. Wij nemen uw klacht in behandeling en proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Lukt dat niet, dan kunt u de zaak bespreken met de leidinggevende van de afdeling waar de betreffende medewerker onder valt. Leiden voorgaande stappen niet tot een oplossing, dan kunt u voor een onafhankelijke beoordeling terecht bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De Geschillencommissie neemt uw klacht in behandeling. Op de website van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied vindt u informatie over het gehele verloop van de procedure.

Hoe kan ik de Geschillencommissie bereiken?

Algemeen

Klik hier naar de website van de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. U vindt hier meer informatie over hoe u een klacht meldt - u kunt daarvoor een formulier downloaden - en u kunt uw klacht hier online melden.

Contactgegevens:
Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied
p/a Larikslaan 2
3833 AM Leusden
info@gcvalleigebied.nl

Welke klachten neemt de Geschillencommissie niet in behandeling?

Algemeen

De Geschillencommissie neemt geen klachten over de woonruimteverdeling in behandeling. Klachten over de huurprijs of servicekosten behandelt de Huurcommissie of de kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, kunnen niet worden ingediend.