Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie. De commissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld over de huurprijs, onderhoud en servicekosten. Neem altijd eerst contact met ons op. Wij willen het probleem graag samen met u oplossen. Komen wij er niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Veel gevraagd over Huurcommissie

Ik heb een huurwoning in de vrije sector. Kan ik dan ook bij de Huurcommissie terecht?

Algemeen

De Huurcommissie kan in de eerste zes maanden van uw huurovereenkomst de huurprijs en de onderhoudsstaat van de woning voor u controleren. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Heeft u bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Huurcommissie en niet bij ons. 

Met welke geschillen kan ik terecht bij de Huurcommissie?

Algemeen

Bent u het niet eens met de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of bent u het niet eens met servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komen wij er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Aan het indienen van een geschil bij de Huurcommissie zijn kosten verbonden. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Op de website van de Huurcommissie vindt u alle informatie.