Klacht over ons

Als huurder mag u van ons goede service verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er gaat wel eens wat fout. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij iets oplosten? Laat het ons dan altijd weten. Wij leren graag van onze fouten.

Veel gevraagd over Klacht over ons

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

Algemeen

Als uw klacht gaat over de dienstverlening van Woningstichting Barneveld, dan dient u uw klacht - bij voorkeur schriftelijk - in bij één van onze medewerkers. Wij nemen uw klacht in behandeling en proberen samen met u tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kunt u de zaak bespreken met de leidinggevende van de afdeling waar de betreffende medewerker onder valt.

Hoe kunt u een klacht melden?
U kunt uw klacht in een brief of in een e-mail zetten. En u kunt natuurlijk ook bellen of langskomen op ons kantoor. Als u een brief of e-mail schrijft, gaat u als volgt te werk:

 1. Adresseer uw brief aan (geen postzegel nodig):
  Woningstichting Barneveld
  Antwoordnummer 1022
  3770 VB BARNEVELD
 2. Adresseer uw e-mail aan:
  info@wstg-barneveld.nl met als onderwerp 'Klacht dienstverlening';
 3. Beschrijf kort uw klacht. Vermeld uw naam, adres en de telefoonnummer(s) waarop u overdag en 's avonds te bereiken bent en eventueel uw e-mailadres.

Onafhankelijke beoordeling
Leiden voorgaande stappen niet tot een oplossing, dan kunt u voor een onafhankelijke beoordeling terecht bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. U kunt uw klacht melden via een formulier die u op de website kunt vinden of u dient deze online in.

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie mij bieden. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als uw klacht gaat over de dienstverlening van Woningstichting Barneveld, dan dient u uw klacht - bij voorkeur schriftelijk - in bij één van onze medewerkers. Wij nemen uw klacht in behandeling en proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Lukt dat niet, dan kunt u de zaak bespreken met de leidinggevende van de afdeling waar de betreffende medewerker onder valt. Leiden voorgaande stappen niet tot een oplossing, dan kunt u voor een onafhankelijke beoordeling terecht bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Ik heb een klacht over de woonruimteverdeling. Wat kan ik doen?

Algemeen

Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld hebben afspraken gemaakt over de verdeling en toewijzing van de huurwoningen van Woningstichting Barneveld. Beide partijen hebben deze afspraken vastgelegd in een convenant. Hierin staat dat Woningstichting Barneveld haar huurwoningen toewijst via het aanbodmodel (waarbij de woningzoekende zelf actief zoekt naar en reageert op woningen die de woningstichting aanbiedt).

Deze afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de woningen eerlijk worden verdeeld. Als u vindt dat Woningstichting Barneveld zich niet aan deze regels heeft gehouden, kunt u een klacht indienen bij ons via info@wstg-barneveld.nl of schriftelijk bij een van onze medewerkers. Wij nemen uw klacht in behandeling en proberen samen met u tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kunt u de zaak bespreken met de leidinggevende van de afdeling waar de betreffende medewerker onder valt.