Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geïsoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index (IE).

Veel gevraagd over Energielabel

Ik zoek een woning in Barneveld, waar kan ik zien wat het energielabel is?

Algemeen

Op huiswaarts.nu staat bij de advertentie van de woning het energielabel vermeld.

Wat doen jullie de komende periode aan duurzaamheid?

Algemeen

Woningstichting Barneveld vindt energiebesparende maatregelen aanbrengen in woningen belangrijk. Hiermee verlagen wij de energiekosten en vergroten we het wooncomfort. In de keuzes die we maken draagt duurzaamheid bij aan betaalbaarheid.

De komende jaren voeren wij diverse energiebesparende maatregelen uit. Zowel bij onze bestaande woningen als onze nieuwbouwwoningen. Wij investeren bijvoorbeeld in het energiezuinig maken van bestaande woningen. Zo verbeteren wij van een groot deel van deze woningen de isolatie. Ook adviseren wij bewoners hoe het energieverbruik in huis te verlagen. Want het individueel gedrag van bewoners is altijd van grote invloed op de energieprestatie. Ook gaan wij experimenteren. Wij pakken de komende vier jaar van 242 woningen vooral de bouwkundige schil aan. Wij doen hiermee kennis en ervaring op, op onze weg naar CO2 neutraal in 2050 en aardgasvrij wonen.

Bij nieuwbouw gaan wij voor goede isolatie, duurzame installaties en voor goede voorlichting en begeleiding van bewoners. Het investeren in bewonersgedrag is een maatregel die direct energiebesparing én dus woonlastenreductie oplevert. Wij zetten daarom binnen projecten in op goede voorlichting, monitoring en coaching.

Waar worden de Energie-Index en het Energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud energielabel heeft of een nieuwe Energie-Index. En waar vind ik hoe lang deze geldig is?

Algemeen

U vindt al deze informatie op de website energielabels opvragen online.

Verandert mijn huur door de invoering van de nieuwe Energie-Index?

Algemeen

Nee, de nieuwe Energie-Index heeft geen invloed op de huur die u betaalt.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen. Deze moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Woningstichting Barneveld heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,35 (voorheen label B) te brengen.

Wat is er veranderd aan het energielabel?

Algemeen

Sinds januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-Index. Deze ligt tussen de 3,7 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning. Eerder werd dat uitgedrukt in de letters A t/m G (waarbij A het zuinigst was). Dat heette het energielabel. De rekenmethodes van het energielabel en de Energie-Index zijn niet met elkaar te vergelijken.

Welke woningen krijgen een Energie-Index en welke houden het energielabel?

Algemeen

Alle woningen hebben bij ons een Energie-Index. Een aantal andere woningen heeft ook nog een energielabel.

Ik heb van de gemeente een warmte-beeld foto ontvangen. Nu blijkt dat op bepaalde punten mijn woning veel warmte verliest. Wat doen jullie hieraan?

Algemeen

De komende jaren verduurzamen wij onze woningen planmatig. Wilt u weten wanneer uw woning aan de beurt is, neem dan contact met ons op. Zelf kunt u ook al maatregelen nemen door bijvoorbeeld tochtstrips te plaatsen.