Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geïsoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig. 

Veel gevraagd over Energielabel

Ik zoek een woning in Barneveld, waar kan ik zien wat het energielabel is?

Algemeen

Op huiswaarts.mijndak.nl staat bij de advertentie van de woning het energielabel vermeld.

Wat doen jullie de komende periode aan duurzaamheid?

Algemeen

Woningstichting Barneveld vindt energiebesparende maatregelen aanbrengen in woningen belangrijk. Hiermee verlagen wij de energiekosten en vergroten we het wooncomfort. In de keuzes die we maken draagt duurzaamheid bij aan betaalbaarheid. In 2050 CO2 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn. In 2030 willen wij 80 procent van ons woningbezit op label A hebben. 

De komende jaren voeren wij diverse energiebesparende maatregelen uit. Zowel bij onze bestaande woningen als onze nieuwbouwwoningen. Wij investeren bijvoorbeeld in het energiezuinig maken van bestaande woningen. Zo verbeteren wij van een groot deel van deze woningen de isolatie. Ook adviseren wij bewoners hoe het energieverbruik in huis te verlagen. Want het individueel gedrag van bewoners is altijd van grote invloed op de energieprestatie. Daarnaast voeren we projectmatig bij een groot aantal wonigen tegelijk dezelfde energiebesparende maatregelen uit.  

Bij nieuwbouw gaan wij voor goede isolatie, duurzame installaties en voor goede voorlichting en begeleiding van bewoners. Het investeren in bewonersgedrag is een maatregel die direct energiebesparing én dus woonlastenreductie oplevert. Wij zetten daarom binnen projecten in op goede voorlichting, monitoring en coaching.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen. Deze moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Woningstichting Barneveld heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,35 (voorheen label B) te brengen.

Ik heb van de gemeente een warmte-beeld foto ontvangen. Nu blijkt dat op bepaalde punten mijn woning veel warmte verliest. Wat doen jullie hieraan?

Algemeen

De komende jaren verduurzamen wij onze woningen planmatig. Wilt u weten wanneer uw woning aan de beurt is, neem dan contact met ons op. Zelf kunt u ook al maatregelen nemen door bijvoorbeeld tochtstrips te plaatsen. 

Het energielabel van mijn woning verschilt van die van mijn (naaste) buren in hetzelfde woningblokje. Hoe kan dit?

Algemeen

Het energielabel van uw woning is bepaald volgens de nationaal geldende berekeningsmethodiek, de NTA8800. Deze methode is verplicht per 2021 en kijkt naar veel verschillende kenmerken van een woning. Bijvoorbeeld of uw woning dubbel glas heeft of een hoog rendement ketel. Ook houdt de methodiek rekening met de ligging van uw woning ten opzichte van de zon, de oppervlakte van de gevel en het dak. Waar op het eerste gezicht woningen uit eenzelfde woonblok op elkaar lijken, kunnen deze daarom toch van elkaar verschillen. Dat kan leiden tot een verschil in energielabel van uw woning ten opzichte van uw (naaste) buren.