Huishoudelijk reglement

Woont u in een woongebouw met huurders én kopers? En is er een Verenigingen van Eigenaren (VvE)? Dan kan het zijn dat die VvE een huishoudelijk reglement heeft. In het huishoudelijk reglement staan regels die u met de bewoners afspreekt. U krijgt dan van ons een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

Veel gevraagd over Huishoudelijk reglement

Wat gaat voor: het huishoudelijk reglement of jullie algemene huurvoorwaarden?

Algemeen

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gaan voor op de regels van onze algemene huurvoorwaarden. Dit betekent dat u zich altijd houdt aan het huishoudelijk reglement. Spreken onze algemene huurvoorwaarden en het huishoudelijk reglement elkaar tegen? Doe dan wat in het huishoudelijk reglement staat.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

In een huishoudelijk reglement staan afspraken en regels die te maken hebben met het gebruik en beheer van het woongebouw waarin u woont. Ook staan er afspraken in over gedrag van bewoners, overlast en over hoe storingen moeten worden gemeld. Wij zorgen ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo'n reglement heeft.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Algemeen

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En heeft de Vereniging van Eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Algemeen

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren het goed. De bewoners, huurders en kopers, moeten zich aan deze regels houden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren handhaaft het huishoudelijk reglement.

Kan een huishoudelijk reglement veranderen?

Algemeen

Ja, dat kan. Tweederde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaren is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement.