Vereniging van Eigenaren (VvE)

Huurt u een woning in een gebouw waarin ook kopers wonen? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar van de huurwoningen onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

In een huishoudelijk reglement staan afspraken en regels die te maken hebben met het gebruik en beheer van het woongebouw waarin u woont. Ook staan er afspraken in over gedrag van bewoners, overlast en over hoe storingen moeten worden gemeld. Wij zorgen ervoor dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo'n reglement heeft.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties.

  • In een VvE betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimtes en installaties. Een VvE kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder.
  • De vereniging houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waarin besluiten worden genomen. Woningstichting Barneveld is, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig. Of wij brengen onze stem via volmacht uit.
  • Daarnaast heeft een VvE een bestuur, bestaande uit een aantal kopers. Ook Woningstichting Barneveld zit in het bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten worden uitgevoerd.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons. De commissie of wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan brengt een van ons het voorstel in bij de vergadering van de Vereniging van Eigenaren. Na de bespreking beslissen wij over uw suggestie.

Ik woon in een woongebouw met een Vereniging van Eigenaren. Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

De Vereniging van Eigenaren behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) van de appartementen en beheert de gemeenschappelijke zaken, financiën en delen van het gebouw. Iedere eigenaar van een appartement is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Wij zijn als eigenaar van een aantal huurwoningen dus ook lid van deze vereniging.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels van de Vereniging van Eigenaren.

  • Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw.
  • Als een van onze huurders een aanpassing aan het gebouw (buiten de woning) aanvraagt, bijvoorbeeld in verband met een handicap, dan moet dit in de jaarlijkse ledenvergadering worden goedgekeurd. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit.
  • Onze invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.