Eenmalige huurverlaging

Sinds 1 januari is de Wet eenmalige huurverlaging, voor huurders met een laag inkomen, van toepassing. In deze wet zijn inkomensgrenzen en maximale huurprijzen vastgelegd. Voor veel huurders met een relatief laag inkomen (belastingjaar 2019) ten opzichte van hun kale huur (zonder servicekosten en voorschotbedragen voor energie), betekent deze wet dat zij nu in aanmerking komen voor een huurverlaging tot de zogeheten aftoppingsgrens. Dit is een kale huurprijs van € 633,25 voor één- en tweepersoonshuishouden, en € 678,66 voor een huishouden van drie of meer personen.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Wanneer kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

De overheid heeft besloten dat huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een in verhouding hoge huur, eenmalig een huurverlaging kunnen krijgen in 2021. Of u in aanmerking komt voor huurverlaging hangt af van een aantal voorwaarden. Als u voldoet aan de voorwaarden vanuit de overheid, dan krijgt u uiterlijk 31 maart bericht van ons dat uw huur per 1 mei verlaagd wordt naar € 633,25 of 678,66. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in samenhang met de grootte van uw huishouden. Meer informatie hierover kunt u nalezen u op de website van de Woonbond.

Waar wordt naar gekeken bij de eenmalige huurverlaging?

Er zijn drie dingen belangrijk:
1. De samenstelling van uw huishouden
2. Uw inkomen
3. De hoogte van uw huur

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor huurverlaging?

Komt u in aanmerking voor huurverlaging dan laten wij u dat uiterlijk 31 maart 2021 weten. U hoeft zelf niets te doen. Wij controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. Via de Belastingdienst krijgen we te horen hoe hoog het inkomen van uw huishouden in 2019 is en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten. Het is wat anders dan de huur die u opgeeft bij het aanvragen van huurtoeslag.

N.B. De Belastingdienst laat ons overigens alleen weten of uw inkomen boven of onder een bepaalde grens valt, niet wat uw exacte inkomen is.

Heeft de huurverlaging gevolgen voor de huurtoeslag?

Door de huurverlaging kan het zijn dat u iets minder huurtoeslag ontvangt. Hoeveel huurtoeslag u krijgt is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw huur dus hoe lager de huur dan ook minder huurtoeslag. Van het gedeelte boven de aftoppingsgrens (€ 633,25 of € 678,66) wordt echter niets of slechts veertig procent huurtoeslag vergoed. U gaat er dus door een huurverlaging altijd wel (iets) op vooruit.
Met een lagere huur ontvangt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via Toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen via Toeslagen.nl. Woningstichting Barneveld geeft huurverlagingen ook door aan de Belastingdienst.

Wat moet ik aanleveren als ik zelf huurverlaging aanvraag?

U moet documenten bijvoegen waaruit blijkt dat uw huishouden minstens zes maanden een inkomen onder de gestelde inkomensgrens heeft ontvangen. Let op: het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee bij de berekening van het huishoudinkomen

Aan te leveren documenten kunnen zijn:

- salarisstroken van de afgelopen zes maanden;

- uitkeringsspecificaties van de afgelopen zes maanden of;

- als u ZZP-er bent, een verklaring van uw boekhouder.

Naast de bovenstaande documenten geeft u ook een actuele samenstelling van uw huishouden door. Hiermee bedoelen we een overzicht met daarop de voor -en achternaam van iedereen die in uw huis woont. Zet ook uw handtekening eronder.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de 2e maand na de datum waarop u het huurverlagingsvoorstel van ons ontvangt. Wij sturen in maart een huurverlagingsvoorstel en dan gaat de huurverlaging dus in op 1 mei.

Mijn huur wijzigt maar minimaal, met een paar euro(cent), moet ik daarvoor mijn automatische incasso aanpassen?

Als de huur wijzigt en u heeft zelf een automatische incasso lopen bij uw bank dan moet u deze ook zelf aanpassen bij de bank.