Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Als ik mijn energielabel opzoek op www.energielabel.nl blijkt deze anders te zijn dan het energielabel van mijn woning die ik via jullie doorkreeg in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Hoe kan dat?

Algemeen

De website www.energielabel.nl gaat uit van een database met afgemelde labels. Een energielabel is 10 jaar geldig. Sinds 2021 is er een nieuwe nationaal geldende berekeningsmethodiek, de NTA8800. Deze methode is verplicht en kijkt naar veel verschillende kenmerken van uw woning. Bijvoorbeeld of uw woning dubbelglas heeft of een hoog rendement ketel. Ook houdt de methodiek rekening met de ligging van uw woning ten opzichte van de zon, de oppervlakte van de gevel en het dak.

Nog niet al onze woningen hebben een afgemeld label op basis van de nieuwe methodiek. Wij hebben voor het bepalen van het energielabel met de huurdersvereniging afgesproken alle woningen op dezelfde manier te beoordelen op basis van de actueel geldende wettelijke verplichte methodiek NTA8800. Hierdoor profiteren meer huurders van de korting.

Het energielabel van mijn woning verschilt van die van mijn (naaste) buren in hetzelfde woningblokje. Hoe kan dit?

Algemeen

Het energielabel van uw woning is bepaald volgens de nationaal geldende berekeningsmethodiek, de NTA8800. Deze methode is verplicht per 2021 en kijkt naar veel verschillende kenmerken van een woning. Bijvoorbeeld of uw woning dubbel glas heeft of een hoog rendement ketel. Ook houdt de methodiek rekening met de ligging van uw woning ten opzichte van de zon, de oppervlakte van de gevel en het dak. Waar op het eerste gezicht woningen uit eenzelfde woonblok op elkaar lijken, kunnen deze daarom toch van elkaar verschillen. Dat kan leiden tot een verschil in energielabel van uw woning ten opzichte van uw (naaste) buren.

Waarom krijg ik een huurverhoging op basis van het energielabel van mijn woning?

Algemeen

Dit jaar heeft het Rijk bepaald dat de huur van een sociale huurwoning met maximaal 3,1% mag stijgen. Wij geven korting op dit percentage op basis van het energielabel van uw woning. Dat hebben we samen met Huurdersvereniging Barneveld afgesproken. Hoe lager het energielabel van uw woning is, hoe hoger de korting is. Zo helpen we huurders die wonen in een woning met een lager energielabel om de woonlasten betaalbaar te houden. Alle huurders ontvingen eind april 2023 een brief hierover met hun nieuwe huur.

Wat betekent huishoudinkomen (belastbaar inkomen)?

Algemeen

Het huishoudinkomen is het inkomen van degene die de woning gaat huren. Inkomen van kinderen telt niet mee. Het gaat dus om het inkomen van de huurder en eventuele medehuurder.

Als mijn huur wijzigt en ik heb huurtoeslag moet ik dan zelf de huur opnieuw doorgeven aan de belastingdienst?

Algemeen

Nee, wij geven één keer per jaar, in de maand november,  alle huren door aan de belastingdienst. Wilt u graag dat uw huurtoeslag eerder wordt aangepast, geef dan zelf de nieuwe huur door.

Waarom wordt mijn huur jaarlijks aangepast?

Algemeen

Elk jaar mogen woningcorporaties de huur aanpassen. Wij hebben de huurinkomsten nodig om de woningen te kunnen blijven onderhouden en daarnaast ook nieuwe woningen te bouwen.

Met hoeveel procent passen jullie de huren per juli aan?

Algemeen

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Dit jaar mag de huur van een sociale huurwoning met maximaal 3,1% verhoogd worden. In ons huurbeleid staat dat wij de huur afhankelijk van het energielabel van de woning verhogen.

 • energielabel A(of beter) of label B: 2,9%
 • energielabel C: 1,0%
 • energielabel D, E, F en G: 0,0%

Het energielabel van uw woning is bepaald volgens een nationaal geldende berekeningsmethodiek, de NTA8800. Deze methode kijkt naar veel verschillende kenmerken van uw woning. Bijvoorbeeld of uw woning dubbelglas heeft of een hoog rendement ketel. Een woning met een goede isolatie en een energiezuinige cv-ketel krijgt een beter label.

Alle huurders krijgen voor 1 mei bericht over de hoogte van de huurverhoging.

De huur van de woningen in de vrije sector mag met maximaal 4,1% verhoogd worden, de huur van de garages verhogen wij met € 1,00, de standplaatsen krijgen net als de kamers een huurverhoging van 3,1%.

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing in?

Algemeen

Jaarlijks voor 1 mei krijgt u van ons het voorstel tot aanpassing van de huurprijs van uw woning. Wij verhogen de huurprijs aan de hand van de wettelijke regels. Dit gebeurt altijd in overleg met Huurdersvereniging Barneveld.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Pas als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Algemeen

Kijkt u op de website van de Huurcommissie. Hier vindt u alle informatie die te maken heeft met bezwaar maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing. 

Welk huurbedrag moet ik betalen als ik een bezwaar heb ingediend tegen de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

U mag de huur blijven overmaken zonder de huurverhoging, in afwachting van het besluit. U kunt ook de nieuwe huur voldoen. Als u dan in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u de teveel betaalde huur terug.

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Wat is mijn huuraanpassing?

Algemeen

De huren van de vrije sector huurwoningen worden in 2023 met maximaal 4,1% verhoogd. Afhankelijk van het energielabel van uw woning geven wij een korting op dit percentage. Hieronder ziet u een overzicht van de huurverhoging per energielabel.

• energielabel A (of beter) of label B: 4,1%
• energielabel C: 1,0%
• energielabel D, E, F of G: 0,0%

Het energielabel van uw woning is bepaald volgens een nationaal geldende berekeningsmethodiek, de NTA8800. Deze methode kijkt naar veel verschillende kenmerken van uw woning. Bijvoorbeeld of uw woning dubbelglas heeft of een hoog rendement ketel. Een woning met een goede isolatie en een energiezuinige cv-ketel krijgt een beter label.

Kan ik een overzicht van de woningwaarderingspunten van mijn woning krijgen?

Algemeen

Ja dat kan. U kunt deze opvragen door ons te mailen op info@wstg-barneveld.nl of deze telefonisch aan te vragen .

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat staat in uw huurovereenkomst. Woont u al langere tijd in de woning? Kijk dan in de brief 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'. Huurders van een sociale huurwoning ontvangen vóór 1 mei - uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de huuraanpassing - deze brief.

In welke gevallen passen jullie de huur aan?

Algemeen

Wij passen jaarlijks de huur aan van de meeste van onze woningen. De jaarlijkse huuraanpassing gaat elk jaar op 1 juli in.

Ook kan het voorkomen dat wij de huur aanpassen naar aanleiding van een renovatie of omdat u bij ons een voorziening heeft aangevraagd waar huurverhoging tegenover staat. Bijvoorbeeld: u wilt graag dubbelglas laten plaatsen door ons. Hiervoor verhogen wij dan de huur maandelijks.

Per 1 juli 2023 is bij een aantal van huurders de huur verlaagd naar € 575,03 als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Echter als de woning opgezegd wordt dan wordt de huurprijs weer aangepast volgens ons huurbeleid.

Ik kan door de huurverhoging mijn huur niet meer betalen. Wat nu?

Algemeen

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u de huur van uw woning niet meer kunt betalen. Kijk of uw wellicht in aanmerking komt voor huurtoeslag of bijzondere bijstand via gemeente Barneveld. 

Wordt het voor u steeds lastiger om de huur te betalen? Wacht dan niet tot u in de problemen komt, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.

Daarnaast heeft de gemeente een regeling voor huishoudens met een laag inkomen. Het gaat dan om een tegemoetkoming voor de stijgende energielasten. Denkt u dat u hier wellicht voor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld. Kijk ook op Energietoeslag | Gemeente barneveld.

Via de webpagina Gemeentepolis (gezondverzekerd.nl), kunnen inwoners van Barneveld met een laag inkomen een vast energiecontract afsluiten met een energieleverancier.

 .

Mijn huur wordt door de jaarlijkse huuraanpassing hoger dan de huurtoeslaggrens. Mag dat?

Algemeen

Ja, dat mag. Als u nu al huurtoeslag heeft dan behoudt u de huurtoeslag afhankelijk van uw inkomen.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Er kunnen verschillende redenen zijn om bezwaar te maken tegen het voorstel tot aanpassing van de huur.

 • In het huuraanpassingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De huuraanpassing bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huuraanpassing voorstellen.

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huuraanpassing mogelijk:

 • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen bij de huurcommissie.
 • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huuraanpassing.
 • Uw verhuurder verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.
 • Op grond van het energielabel van uw woning kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar gemaakt en dan?
Zodra het bezwaarschrift met de gevraagde relevante gegevens bij ons binnen is, kijken wij of uw bezwaarschrift voldoende onderbouwd is, zodat wij hierover een besluit kunnen nemen. Onze reactie krijgt u schriftelijk. Bent u het hier niet mee eens, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huuraanpassing. De woonbond heeft een model bezwaarbrief gemaakt die u kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen de huurverhoging(modelbezwaar brief Woonbond)

Een bezwaarschrift tegen de jaarlijkse huurverhoging moet uiterlijk 30 juni 2023 bij ons zijn aangeleverd.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Het voorschotbedrag passen wij een keer per jaar aan per 1 juli. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Deze ontvangt u voor 1 mei.

De maandbedragen voor energie- en/of servicekosten zijn in de meeste gevallen aangepast, vanwege de stijgende de (energie)prijzen. Dit doen we om de kans te verkleinen dat u aan het eind van het jaar moet bijbetalen. Het aangepaste bedrag baseren we op de uitgaven die we voorzien voor het komende jaar.

Wat betekent een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een verhoging van de huur op grond van het inkomen van alle leden van het huishouden. Wij hanteren geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

Algemeen

Ieder jaar sturen wij u vóór 1 mei de huuraanpassingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur per 1 juli omhoog gaat.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Algemeen

Ieder jaar passen wij de huur met ingang van 1 juli aan. Dat is volgens de regels van de overheid.

Waarom krijg ik jaarlijks een huurverhoging?

Algemeen

Elk jaar mogen woningcorporaties de huur aanpassen. Wij hebben de huurinkomsten nodig om de woningen te kunnen blijven onderhouden en daarnaast ook nieuwe woningen te bouwen.

Aan wie moet ik mijn huurverhoging doorgeven?

Algemeen

Als u de huur automatisch betaald via ons, dan passen wij de huur aan en schrijven wij per 1 juli de nieuwe huur af. Heeft u uw bank gemachtigd om de huur af te schrijven? Dan moet u de bank het nieuwe huurbedrag doorgeven.

Ik heb de jaarlijkse brief over de huuraanpassing niet ontvangen of ben deze kwijt. Kan ik een kopie ontvangen?

Algemeen

U kunt een kopie opvragen door ons te mailen op info@wstg-barneveld.nl of deze telefonisch aan te vragen door te bellen naar (0342) 427 500.

Ik kan de documenten die zijn toegevoegd aan de mail over de huurverhoging (die ik via Postex heb ontvangen) niet openen?

Algemeen

Het is belangrijk dat u gebruikt maakt van Google Chrome, Safari of Egde met de meest huidige versie om alle bestanden goed te kunnen openen. In internet explorer werkt dit namelijk niet.

Waarom krijg ik meer huurverhoging dan mijn buren?

Algemeen

De huurverhoging voor sociale huurwoningen mag dit jaar maximaal 3,1% zijn. Afhankelijk van het energielabel van uw woning , verhogen wij uw huur met een percentage tussen 0% en 2,9%. Wij geven korting op dit percentage op basis van het energielabel van uw woning. Dat hebben we samen met Huurdersvereniging Barneveld afgesproken. Hoe lager het energielabel van uw woning is, hoe hoger de korting is. Hieronder een overzicht van de huurverhoging per energielabel.

 • energielabel A (of beter) of label B: 2,9%
 • energielabel C: 1,0%
 • energielabel D, E, F of G: 0,0%

Het energielabel van uw woning is bepaald volgens de nationaal geldende berekeningsmethodiek, de NTA8800. Deze methode is verplicht per 2021 en kijkt naar veel verschillende kenmerken van een woning. Bijvoorbeeld of uw woning dubbelglas heeft of een hoog rendement ketel. Ook houdt de methodiek rekening met de ligging van uw woning ten opzichte van de zon, de oppervlakte van de gevel en het dak. Waar op het eerste gezicht woningen uit eenzelfde woonblok op elkaar lijken, kunnen deze daarom toch van elkaar verschillen. Dat kan leiden tot een verschil in energielabel van uw woning ten opzichte van uw (naaste) buren.

Waarom krijgen mijn buren minder huurverhoging?

Algemeen

De huurverhoging voor sociale huurwoningen mag dit jaar maximaal 3,1% zijn. Afhankelijk van het energielabel van uw woning , verhogen wij uw huur met een percentage tussen 0% en 2,9%. Wij geven korting op dit percentage op basis van het energielabel van uw woning. Dat hebben we samen met Huurdersvereniging Barneveld afgesproken. Hoe lager het energielabel van uw woning is, hoe hoger de korting is.

• energielabel A (of beter) of label B: 2,9%
• energielabel C: 1,0%
• energielabel D, E, F of G: 0,0%

Het energielabel van uw woning is bepaald volgens de nationaal geldende berekeningsmethodiek, de NTA8800. Deze methode is verplicht per 2021 en kijkt naar veel verschillende kenmerken van een woning. Bijvoorbeeld of uw woning dubbelglas heeft of een hoog rendement ketel. Ook houdt de methodiek rekening met de ligging van uw woning ten opzichte van de zon, de oppervlakte van de gevel en het dak. Waar op het eerste gezicht woningen uit eenzelfde woonblok op elkaar lijken, kunnen deze daarom toch van elkaar verschillen. Dat kan leiden tot een verschil in energielabel van uw woning ten opzichte van uw (naaste) buren.

 

Ik huur in de vrije sector en kan de huur niet meer betalen omdat mijn inkomen drastisch naar beneden is gegaan. Kan ik verlaging van de huur krijgen.

Algemeen

In een enkel geval verlagen wij dan de huur. Neemt u contact met ons op dan kijken we naar de mogelijkeden.

Wanneer hoor ik of ik in aanmerking kom voor huurverlaging?

Algemeen

Uiterlijk 25 mei 2023 hoort u van ons of u een aanmerking komt voor huurverlaging.

Wanneer heeft u recht op huurverlaging?
• U woont op 1 maart 2023 op het adres waar u huurverlaging voor aanvraagt.
• De netto huur van uw woning ligt (na de huurverhoging op 1 juli 2023) boven de € 575,03.
• U huurt een sociale huurwoning.
• U heeft een laag inkomen. Een laag inkomen houdt in dat uw inkomen onder 120% van het sociaal minimum ligt.

Dit betekent het volgende:
• Bent u een eenpersoonshuishouden dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 23.250.
• Bent u een eenpersoonshuishouden en heeft u AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 24.600.
• Bent u met 2 of meer personen dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.270
• Bent u met 2 of meer personen en heeft minstens 1 persoon AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 32.730.
Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar dan telt hun inkomen niet mee.

In de maand maart hebben wij van alle huurders waarvan de huur op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03 een inkomensindicatie opgevraagd bij de belastingdienst. Als hier uit blijkt dat u recht heeft op huurverlaging dan ontvangt u voor 25 mei 2023 bericht van ons.