Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Wat betekent huishoudinkomen (belastbaar inkomen)?

Algemeen

Het huishoudinkomen is het inkomen van degene die de woning gaat huren. Inkomen van kinderen telt niet mee. Het gaat dus om het inkomen van de huurder en eventuele medehuurder.

Als mijn huur wijzigt en ik heb huurtoeslag moet ik dan zelf de huur opnieuw doorgeven aan de belastingdienst?

Algemeen

Nee, wij geven één keer per jaar, in de maand november,  alle huren door aan de belastingdienst. Wilt u graag dat uw huurtoeslag eerder wordt aangepast, geef dan zelf de nieuwe huur door.

Met hoeveel procent passen jullie de huren per juli aan?

Algemeen

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Dit jaar mag de huur van een sociale huurwoning met het inflatiepercentage verhoogd worden. Dat is een stijging van maximaal 2,3% in 2022. In ons huurbeleid staat dat wij de huur afhankelijk van uw huidige huur verhogen tussen de 0% en 2,3%. Alle huurders krijgen voor 1 mei bericht over de hoogte van de huurverhoging.

De huur van de woningen in de vrije sector mag met maximaal 3,3% verhoogd worden en de huur van de garages verhogen wij met € 1,00.

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing in?

Algemeen

Jaarlijks voor 1 mei krijgt u van ons het voorstel tot aanpassing van de huurprijs van uw woning. Wij verhogen de huurprijs aan de hand van de wettelijke regels. Dit gebeurt altijd in overleg met Huurdersvereniging Barneveld.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Pas als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.

Waarom wordt mijn huur jaarlijks aangepast?

Algemeen

Elk jaar mogen woningcorporaties de huur aanpassen. Wij hebben de huurinkomsten nodig om de woningen te kunnen blijven onderhouden en daarnaast ook nieuwe woningen te bouwen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Algemeen

Kijkt u op de website van de Huurcommissie. Hier vindt u alle informatie die te maken heeft met bezwaar maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing. 

Welk huurbedrag moet ik betalen als ik een bezwaar heb ingediend tegen de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

U mag de huur blijven overmaken zonder de huurverhoging, in afwachting van het besluit. U kunt ook de nieuwe huur voldoen. Als u dan in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u de teveel betaalde huur terug.

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Wat is mijn huuraanpassing?

Algemeen

De huren van de vrije sector huurwoningen worden in 2022 met maximaal 3,3% verhoogd.

Kan ik een overzicht van de woningwaarderingspunten van mijn woning krijgen?

Algemeen

Ja dat kan. U kunt deze opvragen door ons te mailen op info@wstg-barneveld.nl of deze telefonisch aan te vragen .

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dat staat in uw huurovereenkomst. Woont u al langere tijd in de woning? Kijk dan in de brief 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'. Huurders van een sociale huurwoning ontvangen vóór 1 mei - uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de huuraanpassing - deze brief.

In welke gevallen passen jullie de huur aan?

Algemeen

Wij passen jaarlijks de huur aan van de meeste van onze woningen. De jaarlijkse huuraanpassing gaat elk jaar op 1 juli in.

Ook kan het voorkomen dat wij de huur aanpassen naar aanleiding van een renovatie of omdat u bij ons een voorziening heeft aangevraagd waar huurverhoging tegenover staat. Bijvoorbeeld: u wilt graag dubbelglas laten plaatsen door ons. Hiervoor verhogen wij dan de huur maandelijks.

Ik kan door de huurverhoging mijn huur niet meer betalen. Wat nu?

Algemeen

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u de huur van uw woning niet meer kunt betalen. Kijk of uw wellicht in aanmerking komt voor huurtoeslag of bijzondere bijstand via gemeente Barneveld. 

Wordt het voor u steeds lastiger om de huur te betalen? Wacht dan niet tot u in de problemen komt, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.

Daarnaast heeft de gemeente een regeling voor huishoudens met een laag inkomen. Het gaat dan om een tegemoetkoming voor de stijgende energielasten. Denkt u dat u hier wellicht voor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld. Kijk ook op Energietoeslag | Gemeente barneveld.

Via de webpagina Gemeentepolis (gezondverzekerd.nl), kunnen inwoners van Barneveld met een laag inkomen een vast energiecontract afsluiten met een energieleverancier.

 .

Mijn huur wordt door de jaarlijkse huuraanpassing hoger dan de huurtoeslaggrens. Mag dat?

Algemeen

Ja, dat mag. Als u nu al huurtoeslag heeft dan behoudt u de huurtoeslag afhankelijk van uw inkomen.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Het voorschotbedrag passen wij een keer per jaar aan per 1 juli. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Deze ontvangt u voor 1 mei.

De maandbedragen voor energie- en/of servicekosten zijn in de meeste gevallen aangepast, vanwege de stijgende de (energie)prijzen. Dit doen we om de kans te verkleinen dat u aan het eind van het jaar moet bijbetalen. Het aangepaste bedrag baseren we op de uitgaven die we voorzien voor het komende jaar.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Er kunnen verschillende redenen zijn om bezwaar te maken tegen het voorstel tot aanpassing van de huur.

  • In het huuraanpassingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
  • De huuraanpassing bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huuraanpassing voorstellen.

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huuraanpassing mogelijk:

  • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen.
  • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huuraanpassing.
  • Uw verhuurder verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

Bezwaar gemaakt en dan?
Zodra het bezwaarschrift met de gevraagde relevante gegevens bij ons binnen is, kijken wij of uw bezwaarschrift voldoende onderbouwd is, zodat wij hierover een besluit kunnen nemen. Onze reactie krijgt u schriftelijk. Bent u het hier niet mee eens, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huuraanpassing.

Een bezwaarschrift tegen de jaarlijkse huurverhoging moet uiterlijk 30 juni 2022 bij ons zijn aangeleverd.

Wat betekent een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een verhoging van de huur op grond van het inkomen van alle leden van het huishouden. Wij hanteren geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wanneer ontvang ik bericht over de huuraanpassing?

Algemeen

Ieder jaar sturen wij u vóór 1 mei de huuraanpassingsbrief. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur per 1 juli omhoog gaat.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Algemeen

Ieder jaar passen wij de huur met ingang van 1 juli aan. Dat is volgens de regels van de overheid.

Waarom krijg ik jaarlijks een huurverhoging?

Algemeen

Elk jaar mogen woningcorporaties de huur aanpassen. Wij hebben de huurinkomsten nodig om de woningen te kunnen blijven onderhouden en daarnaast ook nieuwe woningen te bouwen.

Aan wie moet ik mijn huurverhoging doorgeven?

Algemeen

Als u de huur automatisch betaald via ons, dan passen wij de huur aan en schrijven wij per 1 juli de nieuwe huur af. Heeft u uw bank gemachtigd om de huur af te schrijven? Dan moet u de bank het nieuwe huurbedrag doorgeven.

Ik heb de jaarlijkse brief over de huuraanpassing niet ontvangen of ben deze kwijt. Kan ik een kopie ontvangen?

Algemeen

U kunt een kopie opvragen door ons te mailen op info@wstg-barneveld.nl of deze telefonisch aan te vragen door te bellen naar (0342) 427 500.

In 2021 kreeg ik huurbevriezing, waarom krijg ik dan nu een huurverhoging?

Algemeen

De regeling m.b.t. huurverlaging/huurbevriezing was tijdelijk en liep tot 31-12-2021.

Echter wordt het voor u steeds lastiger om de huur te betalen? Wacht dan niet tot u in de problemen komt, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing.

Daarnaast heeft de gemeente een regeling voor huishoudens met een laag inkomen. Het gaat dan om een tegemoetkoming voor de stijgende energielasten. Denkt u dat u hier wellicht voor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld. Kijk ook op https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/energietoeslag

Ik kan de documenten die zijn toegevoegd aan de mail over de huurverhoging (die ik via Postex heb ontvangen) niet openen?

Algemeen

Het is belangrijk dat u gebruikt maakt van Google Chrome, Safari of Egde met de meest huidige versie om alle bestanden goed te kunnen openen. In internet explorer werkt dit namelijk niet.

Waarom krijg ik meer huurverhoging dan mijn buren?

Algemeen

De huurverhoging voor sociale huurwoningen is dit jaar maximaal 2,3%. Afhankelijk van de netto huur die u nu betaalt, verhogen wij uw huur met een percentage tussen 0% en 2,3%.
Het uitgangspunt is de streefhuur die voor uw woning geldt. Heeft u nu een huur hoger dan de streefhuur dan krijgt u geen huurverhoging. Maar is uw huur nu veel lager dan de streefhuur dan krijgt u een huurverhoging van 2,3%.

Waarom krijgen mijn buren minder huurverhoging?

Algemeen

De huurverhoging voor sociale huurwoningen is dit jaar maximaal 2,3%. Afhankelijk van de netto huur die u nu betaalt, verhogen wij uw huur met een percentage tussen 0% en 2,3%.
Het uitgangspunt is de streefhuur die voor uw woning geldt. Heeft u nu een huur hoger dan de streefhuur dan krijgt u geen huurverhoging. Maar is uw huur nu veel lager dan de streefhuur dan krijgt u een huurverhoging van 2,3%.

Ik heb een energielabel E, F en G en krijg toch een huurverhoging, hoe kan dat?

Algemeen

Alle huurders in een woning met een energielabel E, F of G hebben in het verleden van ons al eens een aabod gekregen om de woning te verbeteren maar hebben er toen voor gekozen niet mee te doen. Is dit bij u van toepassing dan krijgt u de reguliere  huurverhoging per 1 juli 2022. Heeft u dit aanbod nooit van ons ontvangen, neem dan contact met ons op.

Ik huur in de vrije sector en kan de huur niet meer betalen omdat mijn inkomen drastisch naar beneden is gegaan. Kan ik verlaging van de huur krijgen.

Algemeen

In een enkel geval verlagen wij dan de huur. Neemt u contact met ons op dan kijken we naar de mogelijkeden.