Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland zijn er strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd verwijderen en afvoeren.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Dit doen wij bij renovatie, bij verbeteringswerkzaamheden of bij directe besmetting. In enkele gevallen verwijderen we asbest bij verhuizing.

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen daarnaast overlast zoveel mogelijk te beperken.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Neem contact met ons op, dan zullen we u zo goed mogelijk voorlichten

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Wij doen er alles aan om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Onze doelstelling is het realiseren van asbestveilig bezit. Onze aanpak: grondige inventarisatie en risicobeheersing selectieve asbestsanering.

Woningen van na 1994 bevatten geen asbest. Een ander deel van onze woningen is asbestvrij doordat in de afgelopen jaren het asbest al verwijderd is uit de woningen. Er zijn echter ook woningen van voor 1994, waar het asbest nog niet verwijderd is. De bewoners van woningen waar waarschijnlijk asbest aanwezig is hebben een brief ontvangen,nbsp;met informatie over de plaatsen in de woning waar mogelijk asbest zit.

Vraagt u zich nu af of er asbest in uw woning zit of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op: (0342) 427 500.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Ja, wij stellen het op prijs als u het ons laat weten. Bewerk asbest nooit. Dus: niet hakken, breken, zagen of boren in asbest en geen andere (mechanische) bewerkingen doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst om advies. Verwijder asbest niet zelf en bewerk asbest nooit! Dit betekent: niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen. Neem contact met ons op als u wilt weten of er asbest aanwezig is in uw woning.