Daken en dakgoten

Het onderhoud van de dakgoten doen wij voor u. Wel vragen wij u in de gaten te houden of uw goten niet verstopt raken door bladeren of zand. Heeft u een schoorsteen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vegen van uw schoorsteen.

Veel gevraagd over Daken en dakgoten

Moet ik mijn schoorsteen vegen?

Algemeen

Ja, u bent verplicht ieder jaar uw schoorsteen te vegen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Hoe vaak maken jullie mijn dakgoten schoon?

Algemeen

Als u ziet dat uw dakgoten vol liggen met bladeren en/of overstromen, dien dan een reparatieverzoek in. Dit kan eenvoudig of telefonisch op 0342-427500.

Dit soort werkzaamheden kunnen wij niet direct inplannen en is in veel gevallen niet urgent. 

Als u een Zelf aangebrachte voorziening heeft (bijv. een afdak/aanbouw) en wij kunnen niet vrij bij de dakgoot, kunnen wij de dakgoot niet voor u leeghalen. Onze medewerkers zullen niet op een voorziening staan die geen eigendom is van Woningstichting Barneveld.