Afrekening servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar vóór 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. De afrekening is voor de periode dat u in het voorgaande jaar in de woning woonde.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning. Dit geldt ook als de reden van huuropzegging overlijden is. De afrekening servicekosten wordt dan verstuurd aan de erven. 

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Waarom rekenen jullie de servicekosten één keer per jaar af?

Algemeen

Wij ontvangen van onze leveranciers één keer per jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar betalen?

Algemeen

Nee. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting. De afrekenperiode ziet u op de jaarlijkse afrekening.

Ik heb geen geiser meer en toch staat er een boiler of geiser op de afrekening. Hoe kan dat?

Algemeen

U kreeg een centrale verwarming in het jaar waar de afrekening over gaat. U betaalt dus nog voor de maanden waarin u wel een geiser of boiler had. Op de afrekening ziet u welke maanden dit zijn.

Kan ik de uitbetaling van de servicekosten op mijn eigen bankrekening krijgen? De huur wordt door een instantie betaald.

Algemeen

Als u een bewindvoerder heeft, dan maken wij de uitbetaling naar de bewindvoerder over. Betaalt de gemeente de huur voor u, dan is dit per huurder verschillend geregeld. Neem voor vragen contact op met uw vervangende betaler.