Goed idee? Wij doen mee!

Heeft u een goed idee om uw buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken? Dan doen wij mee met een financiële bijdrage! In de flyer ‘Goed idee? Wij doen mee!’ leest u welke ideeën in aanmerking komen. U kunt ons ook bellen of mailen. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Direct een aanvraag regelen? Klik hieronder.

Veel gevraagd over Goed idee? Wij doen mee!

Ik wil graag de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wat fijn dat u een bijdrage wilt leveren aan de leefbaarheid van uw wijk. U kunt activiteiten organiseren die de wijk schoner, veiliger en gezelliger maken. Denk aan activiteiten als samen met uw buren een schoonmaakactie organiseren of een spelletjesmiddag voor de kinderen, samen tuinen of groenvoorzieningen onderhouden, algemene ruimten verbeteren of themabijeenkomsten organiseren bijvoorbeeld over energiebesparing, budgetteren, inbraak- of brandpreventie.

We willen u graag ondersteunen bij het uitvoeren van uw idee. Lees de flyer “Goed idee? Wij doen mee!’ voor meer informatie en doe een aanvraag voor een financiële bijdrage aan uw idee. U kunt ons ook bellen of mailen info@wstg-barneveld.nl. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Welke ideeën voor de buurt komen in aanmerking voor financiële ondersteuning van de woningstichting?

Algemeen

In de flyer ‘Goed idee? Wij doen mee!’ vindt u een checklist met voorwaarden waaraan uw idee moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Woningstichting Barneveld. U kunt ons ook bellen op of mailen: info@wstg-barneveld.nl. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Ik zou graag hulp krijgen voor wat kleine klusjes in en om huis.

Algemeen

Voor diverse kleine klusjes in huis die niet in het onderhoudsabonnement vallen, kunt u in sommige gevallen hulp krijgen van vrijwilligersorganisaties. Woningstichting Barneveld heeft een samenwerking met Stichting Present. U kunt contact opnemen om te vragen naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Daarnaast kunt u mogelijk een beroep doen op de vrijwilligers van Welzijn Barneveld of uw vraag voorleggen aan de gemeente Barneveld. Als u in een complex woont waar een bewonerscommissie is, dan kunt u ook contact opnemen met hen. Misschien kan een van uw buren helpen in uw huis.

Aan welke voorwaarden moet mijn idee voor de buurt voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage?

Algemeen

We geven een financiële bijdrage aan activiteiten van bewoners die bijdragen aan een veilige, schone woonomgeving, die het contact tussen buren verbeteren of die overlast voorkomen.

Daarnaast moet uw idee aan de volgende voorwaarden voldoen:

• u bent huurder bij Woningstichting Barneveld;
• uw idee draagt bij aan een veilige, schone woonomgeving, verbetert het contact tussen buren of uw idee voorkomt overlast;
• het initiatief komt ten goede aan huurders van Woningstichting Barneveld en is toegankelijk voor alle bewoners van uw wooncomplex, de straat of de buurt waarin u woont;
• uw idee wordt ondersteund door bewoners uit uw straat, buurt of wooncomplex;
• het gaat om een concreet en afgebakend initiatief en om een eenmalige bijdrage;
• uw initiatief heeft geen politiek, religieus, ideologisch of commercieel karakter.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij aan de hand van de voorwaarden of uw voorstel in aanmerking komt voor een bijdrage.

Meer informatie leest u in de flyer ‘Goed idee? Wij doen mee!’. U kunt ons ook bellen of mailen info@wstg-barneveld.nl. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Hoe vraag ik een bijdrage aan in de kosten van mijn idee/activiteit voor mijn buurt?

Algemeen

Via deze website kunt u een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. U kunt ons ook bellen of mailen info@wstg-barneveld.nl. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.