Overlast

Ervaart u overlast van uw buren? Dan is het verstandig om de irritatie niet te laten oplopen. Vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust dat zij overlast veroorzaken. Door zo snel mogelijk met elkaar te praten, voorkomt u dat dingen uit de hand lopen. Het resultaat is dat u beiden uiteindelijk prettiger woont in uw straat of wijk. Komt u er samen echt niet uit? Meld dan de overlastsituatie bij ons.

Veel gevraagd over Overlast

Ik ervaar overlast van mijn buren/buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Algemeen

Spreek de buur van wie u overlast ondervindt altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak al een heleboel op. Ook kunt u dan afspraken maken die voor beide partijen goed werken. Komt u er samen niet uit? Kijk dan op de de website van Buurtbemiddeling of neem contact met ons op. Meer informatie over overlastproblemen en oplossingen daarvoor, vindt u op de website Problemen met je buren .

Wat doen jullie na een overlastmelding?

Algemeen

Wij nemen contact op met de melder voor informatie. Vervolgens starten we zelf een onderzoek. Wij koppelen de vervolgstappen terug aan de melder.

Treden jullie op bij een burenruzie?

Algemeen

Spreek de buur van wie u overlast ondervindt altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak al een heleboel op. Ook kunt u dan afspraken maken die voor beide partijen goed werken. Komt u er samen niet uit? Kijk dan op de de website van Buurtbemiddeling of neem contact met ons op. Meer informatie over overlastproblemen en oplossingen daarvoor, vindt u op de website Problemen met je buren .

Ik maak mij zorgen over mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u het gevoel heeft dat er iets niet in orde is, of u maakt zich zorgen om mensen in uw omgeving, bezoek dan de website www.nietpluis.nl. Aan de hand van de nietpluis-signalen op de website, kunt u de situatie goed in beeld brengen. Ook kunt u hier een melding doen of vragen stellen. 

Mag ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Een anonieme overlastmelding geldt niet als bewijs. Daarom raden wij u aan om de melding niet anoniem te doen. Wij gaan altijd voorzichtig en vertrouwelijk om met uw gegevens en uw melding. Wij houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gaat de overlast zover dat wij naar de rechter gaan? Dan willen wij uw melding als bewijs gebruiken. Dan vragen wij u eerst om uw toestemming.

Wanneer beginnen jullie een rechtszaak bij overlast?

Algemeen

Wij treden pas op bij extreme overlast. De overlast moet dan ondraaglijk of onaanvaardbaar zijn. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De huurder wordt dan dakloos. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis dan ook niet zomaar toe. Daarom zijn er meerdere schriftelijke overlastmeldingen nodig, die wij aan de rechter kunnen voorleggen. Ook moet er voldoende bewijs zijn.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Algemeen

Graag horen wij van u wat er speelt. Wij geven u advies wat u het beste kunt doen.

Goed om te weten is dat wij hierin beperkt kunnen bemiddelen. U kunt Buurtbemiddeling inschakelen. Kijk voor meer informatie op de website van Buurtbemiddeling. Ook kunt u overlast melden bij de politie op (0900) 8844 of anoniem uw melding doen bij het onafhankelijke meldpunt, waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Ga naar Meld Misdaad Anoniem (M.).

Wat gebeurt er als jullie hennepkweek bij een huurder thuis ontdekken?

Algemeen

Als wij hennepkweek ontdekken, vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de bewoner dit niet, dan vragen wij om beeïndiging van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit altijd toe. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Algemeen

Er mag vanuit onze woningen niet in drugs gehandeld worden. Als dit wel het geval is, dan ontbinden wij de huurovereenkomst. Daarvoor moet de rechter een uitspraak doen.

Ik ervaar overlast van de woning naast mij die leeg staat. Aan wie geef ik dat door?

Algemeen

U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij gaan dan bij de woning kijken en beoordelen wat wij eraan kunnen doen.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik het bij jullie melden als ik overlast ondervind van één van jullie huurders?

Algemeen

Spreek de buren altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat zij zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek kunt u vaak al een heleboel oplossen. En u kunt samen afspraken maken die voor u beiden goed werken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Kijk voor meer informatie op de website van Buurtbemiddeling. Ook op de website Problemen met je buren vindt u meer informatie over overlastproblemen en oplossingen daarvoor.

Ik vermoed dat er in de buurt een hennepkwekerij zit. Wat moet ik doen?

Algemeen

Indien u een vermoeden heeft, kunt u dit melden bij ons en de politie op (0900) 8844. Ga niet zelf op onderzoek uit. Als u anoniem wilt blijven kunt u dit ook melden bij Meld Misdaad Anoniem (M.); het onafhankelijk meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad.