Huurwoning kopen

Woningstichting Barneveld verkoopt voormalige huurwoningen en soms bieden wij huurders aan om hun eigen woning te kopen. Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Veel gevraagd over Huurwoning kopen

Kan ik de woning die ik huur ook kopen?

Algemeen

Een deel van onze huurwoningen kan in de vrije verkoop gekocht worden. In een enkel geval ook met Koopgarant. Dit is onder meer afhankelijk van de ligging, bouwjaar, grootte van het perceel. Neem contact met ons op indien u uw woning wilt kopen. Dan zoeken wij voor u uit of uw woning hiervoor in aanmerking komt.

Waar vind ik het aanbod van koopwoningen?

Algemeen

De woningen die wij te koop aanbieden vindt u op deze website onder Ik zoek - Onze koopwoningen. Ziet u geen koopaanbod? Dan hebben wij geen koopwoningen beschikbaar.

Wat is Koopgarant?

Algemeen

Koopgarant houdt in dat u een huis koopt voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie. U betaalt bij aankoop een lagere prijs dan de marktwaarde die is vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Bij terugkoop ontvangt u een prijs die bestaat uit de oorspronkelijke koopsom plus of min een aandeel in de waardeontwikkeling.

Ik kan mijn huurwoning kopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

  1. Vaststellen koopprijs; na overleg met u, geven we uw gegevens door aan een onafhankelijk taxateur. Hij of zij belt u om een afspraak te maken voor de taxatie. Als het taxatierapport bij ons binnen is, krijgt u een schriftelijke aanbieding van ons met de vaste koopprijs. Deze prijs is niet onderhandelbaar.
  2. Opmaken koopovereenkomst; besluit u de woning te kopen? Dan maken wij de koopovereenkomst voor u op.
  3. U regelt uw financiering bij een hypotheekverstrekker.
  4. Inplannen leveringsdatum van de woning bij notaris.
  5. Overdracht van de woning; op de leveringsdatum vindt de overdracht van de woning bij de notaris plaats en bent u eigenaar van uw woning!

Waarom kan ik mijn huurwoning niet kopen?

Algemeen

Wij willen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar houden voor mensen met een lager inkomen. Daarom kan niet iedereen zijn of haar huurwoning kopen. Een beperkt deel van onze woningen komt in aanmerking voor verkoop. Indien uw woning in de toekomst wel in aanmerking komt voor verkoop, dan informeren wij u daarover uiteraard.

Kan ik onderhandelen over de koopprijs?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Wij werken niet met vraagprijzen, maar met vaste koopprijzen. De koopprijs bepalen wij aan de hand van een taxatierapport. Dit rapport laten wij opstellen door een onafhankelijk taxateur. U betaalt een eerlijke prijs op basis van de getaxeerde marktwaarde.

Wat is een taxatierapport?

Algemeen

Voor de verkoop van een woning laten wij een onafhankelijke taxtateur een taxatierapport opstellen. Dit is een objectieve waardebepaling van het onroerend goed. De taxatiewaarde bepaalt de vraagprijs van de woning. Deze is niet onderhandelbaar. Het taxatierapport is een jaar geldig.

Ik heb een woning van jullie gekocht en ik heb daar een klacht over. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dien uw klacht bij ons in via het algemeen contactformulier of per post. Leg in uw bericht duidelijk uit waarover u ontevreden bent. Zodra wij uw klacht ontvangen hebben, nemen wij contact met u op.

Ik heb een brief gekregen met de aanbieding om mijn woning te kopen. Maar dat wil ik niet. Wat nu?

Algemeen

Dan hoeft u niets te doen. U blijft uw woning gewoon huren.

Kan ik als koper zelf een notaris kiezen?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Voor het passeren van de leveringsakte en de hypotheekakte, werken wij met vaste lokale projectnotarissen.