Inkomensgegevens

We verhuren 90% van onze woningen aan mensen met een inkomen van € 40.765. Dat moet van de overheid. Daarom kijken we naar uw inkomen om te bepalen of u een bepaalde woning mag huren. Daarbij mogen we maximaal 10% van onze woningen vrij verhuren.

Veel gevraagd over Inkomensgegevens

Wat betekent huishoudinkomen (belastbaar inkomen)?

Het huishoudinkomen is het inkomen van degene die de woning gaat huren. Inkomen van kinderen telt niet mee. Het gaat dus om het inkomen van de huurder en eventuele medehuurder.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en uw verzamelinkomen. De inkomenseisen staan bij de woningadvertentie op huiswaarts.nu vermeld. 

In de tabel Toewijzing huurwoning 2021 kunt u zien voor welke huurwoning (huurprijs) u in aanmerking komt met uw inkomen en huishoudgrootte.

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

huiswaarts.nu laat u op basis van uw gezamenlijk inkomen alleen woningen zien waarvoor u in aanmerking komt. Bij de verhuur van een woning controleren wij uw inkomen. Voor de controle gebruiken we de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

In de tabel  inkomensgrenzen 2021 kunt u zien voor welke huurwoning (huurprijs) u in aanmerking komt met uw inkomen en huishoudgrootte.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Dit is het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Het zijn de inkomens van alle personen die met u meeverhuizen bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op huiswaarts.nu.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

U kunt de inkomensverklaring (Verklaring geregistreerd inkomen) opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer (0800) 0543. Houd uw BSN (burgerservicenummer) bij de hand. Dit nummer vindt u op uw loonstrook, rijbewijs of identiteitsbewijs.