Urgentie

Zit u in een noodsituatie (sociaal, medisch of financieel) en heeft u op korte termijn dringend andere woonruimte nodig? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen bij gemeente Barneveld. Houd er rekening mee dat er aan het aanvragen van een urgentieverklaring kosten en bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie hierover.

Veel gevraagd over Urgentie

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning?

Algemeen

Woont u in Barneveld en zit u in een acute noodsituatie? En heeft u op korte termijn geen uitzicht op andere woonruimte? Dan kunt u informatie over urgentie aanvragen bij de gespreksvoerders van gemeente Barneveld. De gespreksvoerder informeert u over hoe u in aanmerking kunt komen voor urgentie, wat de voorwaarden zijn en hoe de woningtoewijzing plaatsvindt. U kunt de medewerkers van deze afdeling bereiken op 14 0342. Voor het aanvragen van urgentie zijn kosten en bepaalde voorwaarden aan verbonden. Meer informatie vindt u op de de website van gemeente Barneveld.

Wat kost het aanvragen van een urgentieverklaring voor een woning?

Algemeen

Op de website van gemeente Barneveld vindt u meer informatie over het aanvragen van een urgentieverklaring. Wat de kosten hiervoor zijn en welke voorwaarden er aan verbonden zijn.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Algemeen

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op huiswaarts.mijndak.nl.

Ik heb een beperking en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

U kunt zich melden bij gemeente Barneveld voor een Wmo-indicatie. Na beoordeling door deskundigen kunt u al dan niet een medische urgentie voor een aangepaste woning krijgen. De gemeente zoekt zelf een passende Wmo-kandidaat bij een aangepaste woning.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

Algemeen

Kijk op de website van gemeente Barneveld of u urgentie kunt krijgen. U kunt daar een urgentieverklaring aanvragen indien u op korte termijn dringend woonruimte nodig heeft. Voor het aanvragen van een urgentieverklaring zijn kosten en bepaalde voorwaarden aan verbonden.

U kunt ook terecht bij verschillende instellingen voor noodopvang. En u kunt zich inschrijven als woningzoekende op de huiswaarts.mijndak.nl

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning in Barneveld?

Algemeen

Als u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning, moet u zich inschrijven bij huiswaarts.mijndak.nl. Via de button 'Inschrijven' klikt u op het inschrijfformulier. De kosten van een inschrijving zijn € 25, de jaarlijkse verlenging kost € 10. Heeft u een acute noodsituatie, dan vindt u informatie over urgentie op de website van gemeente Barneveld.

Ik heb een nieuwe baan. Krijg ik voorrang op een woning?

Algemeen

Voor woningen in de kleine kernen geldt een voorrangsregel. Meer informatie hierover vindt u op huiswaarts.mijndak.nl