Goudenstein, Barneveld - verduurzaming 73 woningen

We voeren de werkzaamheden aan onder andere de schil van de woning uit zonder huurverhoging. Voor het plaatsen van de zonnepanelen vragen we € 10 per maand extra in de servicekosten. De opbrengst van de zonnepanelen levert een ruime besparing op. De totale energiebesparing na de ingreep is afhankelijk van de grootte van het huishouden en individueel verbruik.

Status

In uitvoering

Opdrachtgever

Woningstichting Barneveld

Aannemer

Coen Hagedoorn Bouwgroep, Huizen i.s.m. Breman installatiebedrijf

Locatie 

Goudenstein, Barneveld

 • 2 tm 16
 • 30 tm 68
 • 72, 74, 76, 78, 84
 • 94 tm 106 (even nrs.)
 • 121 t/m 151 (oneven nrs.)

Planning

 • 12 maart 2018: bewonersbijeenkomst (projectpresentatie)
 • 19 maart 2018 tm 9 april 2018: huisbezoeken
 • September 2018: start uitvoering
 • December 2018: oplevering laatste woning

Projectomschrijving

Woningstichting Barneveld gaat 73 woningen aan de Goudenstein in Barneveld verduurzamen tussen juni en december 2018. Een energiezuinige woning verbruikt minder energie, wat een positieve invloed heeft op de energielasten en daarmee de woonlasten. Daarnaast verbetert het wooncomfort.

De woningstichting wil de woonlasten van haar huurders betaalbaar houden. In alles wat zij doet draagt duurzaamheid bij aan betaalbaarheid. Bovendien willen we dat onze woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij is. En daarmee aansluiten bij het nationale energieconvenant en de Woonvisie van gemeente Barneveld. Daarom gaan we de komende jaren verder aan de slag met het energiezuinig maken van onze woningen.

Welke energiebesparende woningverbeteringen voeren we uit

 1. Glas (isolerend glas), dak-, bodem- en gevelisolatie aan in de hele woning.
 2. Zorgen voor een goede ventilatie
  Een goed geïsoleerde woning vraagt om een goede ventilatie. Schone lucht het huis in, vuile lucht eruit, dat is belangrijk. Het nieuwe HR++ glas heeft een ventilatierooster voor de natuurlijke aanvoer van verse lucht. Daarnaast krijgen de woningen een nieuw mechanisch ventilatiesysteem voor de automatische afvoer van ´vuile´ lucht. Dit systeem is CO² gestuurd.
 3. Aanbrengen kierdichting en andere isolerende verbeteringen
  Tijdens het project pakken we ook een aantal kleine onderdelen in de woningen aan, die we beter gaan isoleren. Denk hierbij aan het isoleren van kieren en naden, het kruipluik en de meterkast.
 4. Plaatsen van zonnepanelen
  Waarom de zon niet gebruiken voor het opwekken van eigen energie? Via zonnepanelen wekken bewoners voortaan zelf hun eigen duurzame energie op.

De woningen maken een labelsprong van C naar A.

Netwerkbeheerder Liander gaat nieuwe gas- en elektriciteitsmeters ('slimme meters') plaatsen. Deze geven de bewoners straks dagelijks inzicht in hun energieverbruik.

We combineren het uitvoeren van de energiebesparende woningverbeteringen, met reeds geplande onderhoudswerkzaamheden.

We voeren de werkzaamheden aan onder andere de schil van de woning uit zonder huurverhoging. Voor het plaatsen van de zonnepanelen vragen we € 10 per maand extra in de servicekosten. De opbrengst van de zonnepanelen levert een ruime besparing op. De totale energiebesparing na de ingreep is afhankelijk van de grootte van het huishouden en individueel verbruik.

De werkzaamheden worden in een keer uitgevoerd en nemen per woningen maximaal 7 werkdagen in beslag. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Waar nodig en gewenst ondersteunen wij bewoners zoveel mogelijk.

Huurdersvereniging Barneveld ondersteunt de plannen, die passen binnen de prestatieafspraken met de gemeente en de woningstichting. Voor het uitvoeren van de energiebesparende verbeteringen aan deze 73 woningen, geldt het 'Sociaal Plan bij herstructurering - groot onderhoud'. Hierin staan alle rechten en plichten van huurders en Woningstichting Barne­veld, die gelden zodra wij woningen verbeteren.