Julianaplein 40 woningen

Aan het Julianaplein in Barneveld bouwt Woningstichting Barneveld 40 nieuwe betaalbare woningen. Ze vervangen de 28 woningen die begin 2017 werden gesloopt. Deze voldeden bouwtechnisch en qua leefbaarheid niet meer aan de eisen van de huidige tijd.

Projectinformatie

Over dit project

Adres Julianaplein en Gelreweg Plaats Barneveld Type woning woningen Start bouw april 2018 Oplevering eind 2018 - begin 2019 Bouwjaar 2018

 De 40 sociale huurwoningen zijn onderverdeeld in 8 beneden-/bovenwoningen, 9 seniorenwoningen en 23 eengezinswoningen. Er komen 31 woningen aan het Julianaplein en 9 woningen hebben hun voordeur aan de naastgelegen Gelreweg.

Het plein kent straks een mooie mix van terugkerende en nieuwe huurders. Er zijn 15 woningen aangeboden via huiswaarts.nu en inmiddels toegewezen aan nieuwe huurders. De andere 35 woningen zijn toegewezen aan oud-bewoners en voorgedragen kandidaten.

We verwachten de oplevering (per blok) tussen eind 2018 en begin 2019. De woningen aan de Gelreweg zijn als eerste aan de beurt.