Relatie/leverancier

Postadres

Woningstichting Barneveld
Postbus 61
3770 AB  BARNEVELD

Facturen

Graag alle facturen per mail versturen naar factuur@wstg-barneveld.nl

Bedrijfsgegevens

KvK: 09086671
IBAN: NL05 BNGH 0285 0659 98
BIC: BNGH NL 2G 
BTW: NL8030.27.345.B01 (voor facturen)