Nieuwsberichten

Corporaties Foodvalley bouwen tot 2040 ruim 13.000 woningen

De woningcorporaties in de regio Foodvalley willen tot 2040 elk jaar 700 huizen bouwen. In totaal gaat het om 12.000 woningen en 1.200 studenteneenheden. Daarnaast verduurzamen de corporaties duizenden huizen: in 2030 is minimaal 30 procent van de be...

Buurtschouw Dichtersbuurt Barneveld

Woont u in de Dichtersbuurt in Barneveld? Dan bent u op 15 september van harte welkom om met een buurtschouw mee te lopen en ideeën voor verbeteringen in de buurt aan te dragen. De buurtschouw is van 18.30 uur tot 20.00 uur en start bij Rumah Maluku ...