Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners van de gemeente Barneveld komen in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook  onze huurders willen graag helpen. We ontvangen steeds vaker vragen van huurders over het opvangen van vluchtelingen in hun huurwoning.

Wilt u een opvangadres worden? Neem dan contact met ons op. Voordat u een besluit neemt hierover, is het goed een aantal dingen uit te zoeken. Aan het opvangen van mensen uit een oorlogsgebied kunnen gevolgen vast zitten. Zo kan langdurige opvang bijvoorbeeld effect hebben op uw toeslagen. En ook op uw persoonlijke leefomstandigheden. Het is belangrijk dit vooraf goed helder te hebben. We helpen u daar graag mee. En verwijzen u desgewenst door naar de juiste plek. Lees hieronder meer.

‘Voorkom problemen achteraf en overleg vooraf’

  • Gevolgen voor uw financiën. Wij kijken bijvoorbeeld met u mee naar eventuele gevolgen voor uw inkomen, uitkering, toeslagen en gemeentelijke belastingen. We bespreken de situatie goed met u door.
  • Overbewoning is niet toegestaan. Overbewoning is niet toegestaan en veroorzaakt vaak overlast. Daarvan is sprake als het aantal bewoners van de woning zo groot is, dat er veiligheids- of gezondheidsrisico’s ontstaan. We bekijken de grootte van uw woning naar geschiktheid voor de opvang.
  • Als er onenigheid tussen u en de mensen die u opvangt ontstaat, bent u als huurder verantwoordelijk. U kunt dan niet zomaar stoppen met de opvang.
  • Opzeggen huurwoning. Stel dat u door persoonlijke omstandigheden uw huur op moet of wilt zeggen, dan moet u uw woning leeg aan ons opleveren. De mensen die u heeft opgevangen kunnen niet in uw woning achterblijven.
  • Er zijn richtlijnen voor het opvangen van vluchtelingen die heftige, traumatische situaties hebben meegemaakt. Deze gaan over gedrag en ruimte voor privacy. Ook daar hebben wij het dan met u over. We voorkomen graag dat u op termijn zelf in de problemen komt.

Als alles helder is, leggen we afspraken over de inwoning met u vast. Indien u vragen heeft over de gevolgen voor uw uitkering of toeslagen, neem dan ook contact op met de Belastingdienst, uitkeringsinstantie of de gemeente.

Wij wijzen u graag op de websites van de gemeente Barneveld en Vluchtelingenwerk. Daar vindt u nuttige en handige tips wat u kunt doen als u wilt helpen:

Vragen? Neem contact met op ons via ons algemene nummer: (0342) 427 500.