Jaarlijkse huuraanpassing door Woningstichting Barneveld gelijk aan inflatie

Dit jaar wijzigt de huur met maximaal 1,6% voor alle sociale huurwoningen van Woningstichting Barneveld. Dit zijn de woningstichting en Huurdersvereniging Barneveld met elkaar overeengekomen. Huurders ontvangen vóór 1 mei een brief met de nieuwe huur per 1 juli 2019.

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Voor 2019 geldt, dat woningcorporaties voor huurders met een gezamenlijk inkomen onder € 42.436 maximaal 4,1% mogen berekenen. De huuraanpassing mag maximaal 5,6% zijn voor huurders met een gezamenlijk inkomen boven € 42.436. De huuraanpassing is, evenals vorig jaar, gelijk aan het inflatiepercentage voor huurders van Woningstichting Barneveld en daarmee fors lager dan wat wettelijk mag.

Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld: ‘Ik ben blij met dit resultaat en het goede overleg. Een huuraanpassing die de inflatie volgt past bij onze visie op betaalbaar wonen en onze aandacht voor de woonlasten voor onze huurders. We zetten vol in op het verduurzamen van onze woningen. Maatregelen die we nemen dragen bij aan betaalbaarheid, en daarmee de woonlasten. Daarnaast maken we ons ook hard, samen met gemeente en huurdersvereniging, voor bewustwording van het stookgedrag door huurders. Aan de energiekostenkant valt er zo voor alle huurders financieel voordeel te behalen.’

Voorzitter van Huurdersvereniging Barneveld Karel Struik is tevreden: ‘Het toepassen van een inflatieneutraal huurbeleid is onderdeel van de prestatieafspraken. Een huuraanpassing met het inflatiepercentage past daarbij. We bepleitten tijdens de besprekingen nadrukkelijk voor het gelijker verdelen van de lasten. Ik ben dan ook verheugd met de keuze van Woningstichting Barneveld dat zij, naast het toepassen van deze huuraanpassing, recent hebben besloten de opbrengst van PV-panelen voor de helft bij de huurder terecht te laten komen. Huurders voelen het direct in hun portemonnee, wanneer energielasten omlaag gaan.’