Julianaplein 1921–2019: elk einde kent een nieuw begin

Nu alle woningen aan het Julianaplein en de Gelreweg in Barneveld zijn opgeleverd, en iedereen zo’n beetje is gesetteld, vond Woningstichting Barneveld het tijd voor een bewonersfeest. Vanwege de succesvolle afronding van het sloop-nieuwbouwproject, waarbij bewoners nauw betrokken waren, organiseerde de woningstichting op donderdag 5 september een barbecue voor bewoners en projectbetrokkenen. De periode van het leggen van verbindingen is aangebroken.

Na een kort dankwoord nam directeur-bestuurder van de woningstichting Liesbeth Brouwer-de Jong, de aanwezigen mee in een terugblik op het traject via een film op een groot scherm. Hierna gaf zij officieel het plein ‘terug’ aan de bewoners via de klankbordgroep van bewoners:
‘Samen met u, bewoners en projectbetrokkenen, vieren we de succesvolle afronding van dit prachtige sloop-nieuwbouwproject. We zijn trots dat we opnieuw een bijdrage hebben kunnen leveren aan betaalbaar wonen, met 40 woningen voor grotendeels de primaire doelgroep en enkele grotere eengezinswoningen voor de secundaire doelgroep. Bijzonder vind ik hoe dit via nauwe betrokkenheid met u, bewoners, tot stand is gekomen. Prettig wonen doe je met elkaar en de tijd van het leggen van verbindingen is nu aangebroken!’

Goed idee? Wij doen mee!

De klankbordgroep nam namens alle bewoners een waardecheque in ontvangst met een geldbedrag voor het voortzetten van de verbinding tussen bewoners in het kader van het nieuwe initiatief ‘Goed idee? Wij doen mee!’. Met dit initiatief kunnen bewoners goede ideeën aandragen bij de woningstichting om hun buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken. De woningstichting draagt financieel bij aan dergelijke bewonersinitiatieven en wil op die manier bewoners stimuleren om met initiatieven te komen. Na een afsluitend dankwoord van Henk Klinkhamer namens de klankbordgroep, opende hij met deze groep bewoners de barbecue.

Terugblik

Sinds begin dit jaar schitteren er op het nieuwe Julianaplein en aan de Gelreweg in Barneveld, 40 nieuwe sociale, betaalbare huurwoningen: een mix van grote en kleinere eengezinswoningen, beneden-/bovenwoningen en seniorenappartementen. Het merendeel van de woningen is gelegen aan een plein én met een herkenbare uitstraling van het voormalige Julianaplein.
Medio 2015 ging de woningstichting in gesprek met de bewoners van het Julianaplein over de staat van hun toen bijna 100-jarige woningen. Een kleine 4 jaar later leverde de woningstichting een heel nieuw woningbouwplan met plein op met 12 woningen meer dan er toen stonden.

Filmpje sloop-nieuwbouwproject Julianaplein