Ruim 130 woningen aan de Valkhof naar energielabel A

100 woningen per jaar duurzamer maken: dat is de ambitie van Woningstichting Barneveld voor de komende tien jaar. 73 woningen aan de Goudenstein verduurzaamde de corporatie in 2018. In 2019 en 2020 is de Valkhof in Barneveld aan de beurt met 160 eengezinswoningen en 28 appartementen. Op 19 december 2019 tekende Woningstichting Barneveld een overeenkomst met aannemer Coen Hagedoorn Bouw voor de uitvoering, die in maart 2020 start.

Bijna 70 procent van de bewoners doet mee en tekende tussen september en nu een akkoordverklaring. Deze bewoners stemmen in met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen voor hun woning.
Fred den Ouden, senior Projectleider Vastgoed bij Woningstichting Barneveld licht toe: ‘Afgelopen september begonnen we met het informeren van de bewoners in een modelwoning. Hierin kunnen bewoners zien welke maatregelen we gaan doorvoeren. We zijn nu bezig met de huisbezoeken, waarin we met bewoners in gesprek gaan over met welke specifieke zaken we rekening moeten houden en we beantwoorden hun individuele vragen. In het eerste kwartaal van 2020 ronden we deze af waarna we in maart starten met de werkzaamheden. We streven naar een maximale deelname van bewoners.’

De woningen worden blok voor blok aangepakt. De woningstichting is ongeveer twee weken per woning bezig. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Naar behoefte kunnen zij overdag gebruik maken van een modelwoning in de buurt om zich terug te trekken.

Meer comfort, minder energieverbruik

Het comfort wordt beter en de bewoners gaan minder energie verbruiken. De woningen hebben nu energielabel C of D. Na de verbeteringen hebben de woningen een energie-index van 1,2 of lager. Dit komt overeen met energielabel A of A+. Voor de energetische verbeteringen wordt geen huurverhoging gevraagd. Alleen voor de zonnepanelen betalen bewoners een bijdrage in de servicekosten. De verwachting is dat zij onder aan de streep meer dan die bijdrage gaan besparen op energielasten. Het exacte bedrag is afhankelijk van het individuele verbruik van de bewoner.

Energiebesparende maatregelen

De woningstichting laat diverse energiebesparende maatregelen uitvoeren. Fred vervolgt: ‘We brengen, afhankelijk van of het om een eengezinswoning of appartement gaat, isolatie aan op zolder en in de kruipruimtes en gaan de spouwmuur na-isoleren. Verder plaatsen we HR++ glas en maken we de woning tochtvrij door kierdichting. Ook brengen we een nieuwe mechanische installatie met CO2 melder en zonnepanelen aan. Acht per eengezinswoning, 4 per appartement. We gaan daarnaast asbest saneren. Wat ik terug hoor van bewoners van Goudenstein, is dat hun woning aangenamer, behaaglijker is geworden en dat ze aanzienlijk op energie besparen.’

Naast het project Valkhof, is de woningstichting bezig met de voorbereidingen voor de verduurzaming van zo’n 300 woningen van hetzelfde type om de werkzaamheden vanaf 2021 aansluitend op elkaar uit te voeren. Huurdersvereniging Barneveld zet zich bij deze verduurzamingsprojecten in als ambassadeur om zoveel mogelijk vertrouwen en draagvlak voor de verduurzamingsopgave en -aanpak te bereiken onder de bewoners.

(Foto: Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld (links) en Richard Ariëns, projectleider Coen Hagedoorn Bouw)