Woningstichting Barneveld biedt hoge woonkwaliteit tegen lage kosten

Woningstichting Barneveld scoort voor het tweede achtereenvolgende jaar bovengemiddeld als het gaat om Duurzaamheid en Onderhoud & Verbetering. Dit blijkt uit de Aedes-benchmark 2018, waarin de prestaties van woningcorporaties op 5 verschillende prestatievelden met elkaar worden vergeleken. De prestaties van de woningstichting op de onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Hogere woonkwaliteit

Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld, is trots op de behaalde resultaten: “Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten in ons strategisch plan. We hebben serieuze ambities voor het verduurzamen van onze woningen en zien onze inspanningen op dit terrein terug in de scores. Ook ons gematigd huurbeleid komt terug in de hogere score voor Betaalbaarheid ten opzichte van vorig jaar.”

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Naast de sterke score voor Duurzaamheid, valt die voor Onderhoud & Verbetering op: “Onze huurders ervaren een fors hogere woonkwaliteit dan gemiddeld in de sector en onze woningen hebben een betere technische kwaliteit dan gemiddeld. Desondanks liggen onze onderhoudskosten ruim onder het landelijk gemiddelde”, licht Liesbeth toe. “In combinatie met de mooie score voor Betaalbaarheid, betekent dit dat we onze huurders een goede prijs-kwaliteitsverhouding bieden.”

Huurderstevredenheid

De waardering van de huurders van Woningstichting Barneveld over de dienstverlening ligt op het gemiddelde van de sector, maar laat een lagere score zien ten opzichte van 2017. Liesbeth: “We weten wat onze leerpunten zijn naar met name onze nieuwe en vertrekkende huurders: eenduidig zijn over de reden achter een besluit en afspraken nakomen. We hebben verbeteracties ingezet en monitoren de klantwaardering continu. We zien een verbetering van de klantwaardering in de allerlaatste cijfers en werken er hard aan om deze verbetering vast te houden.”

Prestaties verbeteren

Aan de Aedes-benchmark doen vrijwel alle woningcorporaties mee. Woningstichting Barneveld doet mee om zo haar prestaties te meten, te vergelijken en te verbeteren. Bovendien biedt de benchmark inzicht in de prestaties van de woningcorporatie voor gemeenten, huurdersverenigingen en andere relaties.

Voor meer informatie kunt u onze gedetailleerde resultaten ten opzichte van het sectorgemiddelde bekijken.