Organogram

Het managementteam (MT) bestaat uit de directie en de drie afdelingsmanagers:

  • Vastgoed: mevrouw M. (Mischa) van Sighem (interim)
  • Wonen: mevrouw G. (Gerdien) van der Ent
  • Bedrijfsvoering: de heer J. (John) van Maastricht "tijdelijk plv. directeur-bestuurder"

Bij Woningstichting Barneveld werken vijftig medewerkers (42,5 fte).