Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Woningstichting Barneveld. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Woningstichting Barneveld zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website. Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling deze website, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig of geheel juist is.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Woningstichting Barneveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit bezoek van (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website, of uit het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen) in onze website kunnen u naar websites van derden brengen, waarbij Woningstichting Barneveld geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Het digitaal versturen van (aanvraag)formulieren is handig. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten tijdens verzending door anderen kunnen worden gelezen. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.