Privacybeleid en -verklaring

Woningstichting Barneveld respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar huurders. Uw rechten leggen wij vast in ons privacybeleid en de privacyverklaring. Ons beleid voldoet daarmee aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens én aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als verhuurder hebben wij allerlei gegevens van onze huurders nodig. Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met uw gegevens gaan we vanzelfsprekend vertrouwelijk om. Wij gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

Wij delen hierbij ons privacybeleid en onze privacyverklaring. Hierin staat waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn.

  • Met vragen rondom privacy, ons beleid, de verklaring en/of uw rechten, kunt u mailen naar: privacy@wstg-barneveld.nl.
  • Wilt u gebruik maken van uw privacyrechten? Download dan het contactformulier. U kunt deze ingevuld terugsturen naar privacy@wstg-barneveld.nl of per post met als onderwerp 'mijn privacyrechten'.