Partijnotitie

Sociaal wonen in Barneveld op de kaart...

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Lokale partijen maken daarvoor hun verkiezingsprogramma op. Woningstichting Barneveld vindt het vanzelfsprekend belangrijk dat de belangen van de sociale huurder daarin, net als in de gemeentelijke Woonvisie 2021-2025, goed zijn geborgd. Daarom informeren wij in deze notitie de politieke partijen in Barneveld over de huidige situatie op de sociale woningmarkt landelijk en regionaal gezien, en de maatregelen die wat ons betreft noodzakelijk zijn om de huidige wooncrisis aan te pakken en daarmee huisvesting voor sociale doelgroepen te waarborgen. Wij roepen uw partij - en alle andere partijen - op deze onderwerpen tot speerpunten te maken in de verkiezingsprogramma’s voor 2022 - 2026.

Op onze beurt spannen wij ons maximaal in om ambities op het gebied van wonen in Barneveld te realiseren en we leggen dit jaarlijks vast in de prestatieafspraken die we maken met de gemeente en huurdersvereniging.

Contact

Bent u betrokken bij een van de lokale partijen in Barneveld en wilt u met ons in gesprek?
Neem dan contact met ons op.