Sociaal Plan

Het Sociaal Plan bij Herstructurering is een overeenkomst tussen Woningstichting Barneveld en bewoners van een wijk of straat waar sloop, een grootschalige renovatie of grootonderhoud plaatsvindt. Het Sociaal Plan behandelt de rechten en plichten van de betrokken huurders en bewoners en Woningstichting Barneveld voor en tijdens de ontwikkeling van de plannen en na de uitvoering daarvan.