Strategisch plan

Samen gaan we voor prettig wonen nu én in de toekomst

Woningstichting Barneveld is een betrouwbare verhuurder van zo’n 4.000 huurwoningen voor ongeveer 10.000 mensen. Wij werken met passie samen voor onze huidige en toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren we een maatschappelijke bijdrage aan de lokale samenleving; gemeente Barneveld. Deze opgave realiseren we met ruim 50 medewerkers.

Ons woningaanbod sluit aan bij de vraag van vandaag, morgen én de nabije toekomst en laat een goede balans tussen prijs en kwaliteit zien. Wij betrekken huurders en partners bij het maken van keuzes die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Met focus op goede woningen, tevreden klanten en een gezonde bedrijfsvoering, zetten we ons maximaal in voor voldoende beschikbare woningen, betaalbaar wonen, duurzame oplossingen en goede kwaliteit. Kortom… ‘Thuis in wonen’, dat is waar Woningstichting Barneveld voor staat en gaat!

 

Lees meer over onze koers voor de komende jaren in ons Strategisch plan: