Collega-corporaties

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley bestaat uit acht samenwerkende gemeenten met 330.000 inwoners (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen). Zij hebben met elkaar de ambitie de Foodvalley regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa: de internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Op het gebied van wonen, zoeken we samenwerking met de woningcorporaties die actief zijn binnen de genoemde gemeenten in Regio Foodvalley. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband Corporaties Foodvalley.

Aedes

Woningstichting Barneveld is lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland. Vrijwel alle woningcorporaties zijn lid van Aedes. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook binnen de Europese politiek. De vereniging is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 25.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.