Gemeente Barneveld

Goede samenwerking en gestructureerd overleg met de gemeente zien wij als een belangrijke basis om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen in de gemeente Barneveld vorm te geven.
Daarom maken wij prestatieafspraken met de gemeente en Huurdersvereniging Barneveld. In deze afspraken leggen wij onze wederzijdse inspanningen vast. Dit doen wij aan de hand van onze vier beleidsspeerpunten: Betaalbaar wonen, Voldoende geschikte woningen, Duurzaamheid met kwaliteit en Prettig wonen met elkaar.
Verder is er vier keer per jaar een bestuurlijk overleg en zes keer per jaar voeren wij projectenoverleg. En er is regelmatig ambtelijk overleg over onder andere urgentieverlening.