Wonen, zorg en welzijn

Zorgen dat de buurt er goed uitziet, voldoende voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden heeft en dat mensen prettig wonen. Dat is, naast zorgen voor goede en betaalbare woningen, wat we belangrijk vinden.

Wij verbeteren het woon- en leefklimaat daar waar extra aandacht nodig is. Dat doen en kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij zien onze rol als de verbinder van bewoners en maatschappelijke partners
die werkzaam zijn in de wijk of kern. We stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid. We trekken met maatschappelijke partners op in het begeleiden van kwetsbare mensen.

In de flyer ‘Samen werken aan prettig en veilig wonen’ leest u waarom we werken aan leefbaarheid, hoe we dat doen en welke leefbaarheidsactiviteiten wij (financieel) ondersteunen.

Heeft u een goed idee of leefbaarheidsproject? Graag bundelen we de krachten. Bel (0342) 427 500 of stuur een e-mail naar info@wstg-barneveld.nl. Dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Mensen die zorg nodig hebben zijn een belangrijke doelgroep voor ons. We hebben al een behoorlijk grote voorraad zorgwoningen voor onder andere senioren en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze voorraad willen we behouden. Vanuit onze maatschappelijke en sociale betrokkenheid zorgen we er op verschillende manieren voor dat deze mensen (zo lang mogelijk) zelfstandig en prettig kunnen (blijven) wonen. Nabij zorgvoorzieningen of met zorg die leverbaar is in de woning. We betrekken daarbij woonvormen als beschut of beschermd wonen en ook woonvormen waarbij mensen bewust ervoor kiezen bij elkaar te willen wonen en willen omzien naar elkaar.

Onze maatschappelijke partners zijn onder andere:
Bemoeizorg Barneveld
Buurtbemiddeling Barneveld
Huurdersvereniging Barneveld
Kap makelaardij
Midden Nederland Makelaars
Politie Gelderland Midden
Stichting Ons Bedrijf 
Westereng makelaardij taxateurs
Wijkplatforms en verenigingen Plaatselijk Belang gemeente Barneveld
De Rudolphstichting 
Elan Barneveld 
ggz Centraal 
Neboplus 
Het Werelthuis 
Stichting Rozelaar 
Stichting Icare 
Onder de Vleugels 
Stichting Philadelphia
Stichting Present
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
Norschoten 
Welzijn Barneveld 
Wmo-raad Barneveld
Zorggroep Ena