Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Barneveld bestaat uit (tijdelijk) zes personen. De RvC ziet toe op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de woningstichting. De Raad richt zich op het belang van de woningstichting en haar huurders. In de RvC zijn alle deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd. De RvC vergadert zes keer per jaar en komt jaarlijks bijeen tijdens een strategiedag met het managementteam.

De Raad van Commissarissen bestaat met ingang van 15 juni 2023 uit:

  • De heer D. (Dirk) de Kruif, (voorzitter)
  • De heer H.H. (Erik) Teiken (lid)
  • De heer J.M. (Menno) Kooistra (vice-voorzitter)
  • Mevrouw M.T.G. (Marja) van der Ploeg (lid)
  • Mevrouw A.J. (Amida) Michael-de Buisonjé (lid)

Mevrouw Van der Ploeg en mevrouw Michael-de Buisonjé zijn benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Barneveld.