Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo veel en lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij jullie aanvragen?

Algemeen

Een verhoogde toiletpot, beugels en andere kleine aanpassingen worden niet vergoed vanuit de WMO. Wel kunt u gebruik maken van ons formulier ‘Kleine woningaanpassingen’. De aanpassingen die hierop staan, worden door ons geplaatst. Zelf betaalt u de helft van de kosten, wij betalen de andere helft en de arbeidskosten.

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie. Voor kleine aanpassingen kunt u gebruik maken van ons formulier ‘Kleine woningaanpassingen’.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

U kunt een Wmo-aanvraag indienen bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. Het loket beoordeelt uw aanvraag en informeert u over kosten en eventuele vergoedingen.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Heeft u vanwege ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Neemt u dan contact op met het het WMO-loket van de gemeente, via telefoonnummer 14 0342.

Bent u al geholpen met enkele kleine aanpassingen? Maakt u dan gebruik van ons formulier ‘Kleine woningaanpassingen’.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.