Zelf klussen

Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen aan uw eigen wensen. Dit soort aanpassingen noemen wij Zelf Aangebrachte Voorzieningen/Veranderingen (ZAV). Veel aanpassingen hoeft u alleen te melden bij ons. Voor een aantal aanpassingen heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Zelf klussen

Hoe vraag ik toestemming om zelf te klussen?

Algemeen

In het klusoverzicht in de brochure Zelf uw woning veranderen vindt u voor welke klussen u onze toestemming nodig heeft. Wilt u toestemming aan ons vragen, neem dan contact met ons op. 

Welke klussen mag ik niet zelf doen?

Algemeen

U mag geen klussen doen waardoor wij de woning niet meer kunnen verhuren in de toekomst. Of als ze tot een waardedaling van de woning of gevaarlijke situaties leiden. Ook klussen die in strijd zijn met de beleidsregels van Woningstichting Barneveld of die niet volgens de bouwregelgeving worden uitgevoerd zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor klussen waardoor wij het normale onderhoud niet meer (goed) kunnen uitvoeren.

Kijkt u ook in brochure Zelf uw woning veranderen voor meer informatie.

Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt alsnog een aanvraag bij ons doen. U krijgt van ons schriftelijk bericht over hoe wij hiermee omgaan bij een eventuele verhuizing in de toekomst. 

Voor welke bouwwerken heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Algemeen

Voor ingewikkelde bouwkundige klussen heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Bijvoorbeeld als u een serre wilt plaatsen. U gebruikt dan het aanvraagformulier zelf aangebrachte voorziening. Informeer zelf of u toestemming nodig heeft van uw gemeente. Kijk op de website van het omgevingsloket.

Is een omgevingsvergunning nodig? Stuur dan een kopie aan ons op. De kosten van de vergunning(en) zijn voor uw rekening. U mag pas beginnen met de klus nadat u de vergunning heeft ontvangen. Als u geen toestemming krijgt van de gemeente, geven wij ook geen toestemming voor de klus.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag zelf klussen?

Algemeen

Na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Afhankelijk van de klus, kunt u daarna meteen aan de slag of komt een medewerker van ons langs. U krijgt altijd een bevestiging of afwijzing van uw aanvraag.

Ik wil graag elektrisch koken, kan dat?

Algemeen

Wanneer er geen aanpassing aan de elektra nodig is, kunt u elektrisch (gaan) koken. Denkt u wel aan het dichtzetten of afdoppen van de gasleiding in de keuken. 

Is er nog geen mogelijkheid om elektrisch te koken vanwege het niet aanwezig zijn van (de juiste) elektra?  Dan mag u dit zelf regelen, nadat wij hier schriftelijk akkoord op hebben gegeven en u de akkoordverklaring getekend heeft teruggestuurd.

De kosten voor het realiseren van de benodigde perilx-aansluiting  (en eventuele aanpassing in de meterkast) zijn voor eigen rekening. De werkzaamheden dienen door een erkend installateur uitgevoerd te worden. 

Ik wil een airco plaatsen, mag dat?

Algemeen

Dat ligt aan het type airco en uw type woning. Voordat u een airco aanschaft, raden wij u aan eerst te kijken naar andere oplossingen. Een airco verbruikt namelijk erg veel stroom. Slim ventileren in de avond en nacht is een oplossing voor een aangenaam binnenklimaat. En ook zonwering kan een oplossing bieden. Hiermee kunt u de warmte van de zon goed buitenhouden en heeft u wellicht geen airco nodig.

1. Wilt u een mobiele airco? Dan heeft u onze toestemming niet nodig.

2. Wilt u een vaste airco? Dan is onze toestemming afhankelijk van in welk type woning u woont:

a.     Woont u in een laagbouwwoning?
Dan heeft u onze toestemming niet nodig. Houd wel rekening met de volgende zaken en voorwaarden:

 • Informeer uw buren en laat ze weten wat u van plan bent.
 • Houd u aan de wet- en regelgeving van de gemeente Barneveld en de algemene plaatselijke verordening (info bij gemeente Barneveld).
 • Een erkend STEK-installatiebedrijf plaatst de airco.
 • De airco moet voldoen aan de STEK veiligheids- en onderhoudsnormen (zie ook www.stek.nl).
 • Beperk zo veel mogelijk schade aan de gevels, ramen en kozijnen. Er mogen geen doorvoeren gemaakt worden in gevelpuien (glas/isolatiepanelen).
 • De buitenunit mag niet aan de voor- of zijgevel worden geplaatst.
 • Een doorvoer maken in een raam of kozijn is niet toegestaan.
 • De openbare ruimte mag niet belemmerd worden. De buitenunit mag bijvoorbeeld niet over paden en stoepen van anderen hangen.
 • Wij moeten uw woning kunnen blijven onderhouden. Waar de airco dit beperkt, vragen wij u deze, op eigen kosten, (tijdelijk) weg te halen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud, mogelijke schade en verzekering. Uw airco valt niet onder onze opstalverzekering.
 • De airco mag alleen aan tussen 8.00 uur en 22.00 uur.

Gaat u verhuizen? Dan moet u de airco weghalen en de schade aan de woning herstellen. U kunt ingeval van een goedwerkende airco, deze ook ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Wij moeten hiermee akkoord zijn.

b.    Woont u in een flat/gestapelde bouw?
U heeft onze toestemming  nodig. Wij ontvangen daarvoor graag een offerte van een (erkende) installateur met daarin een plan van aanpak over wat u precies wilt plaatsen, hoe u het wilt plaatsen en waar u de airco wilt plaatsen. Houd er rekening mee dat we in de meeste gevallen het plaatsen van een vaste airco niet toestaan bij gestapelde bouw. Een mobiele airco of aircooler kan dan een mooie oplossing zijn. 

Ik lees soms de term PV-panelen en dan weer zonnepanelen. Wat is het verschil?

Algemeen

Er is geen verschil tussen PV-panelen en zonnepanelen. PV-panelen zijn niet meer dan een andere benaming voor zonnepanelen. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, of wel fotovoltaïsche zonnepanelen (in het Engels: Photo Voltaic). Het is eigenlijk gewoon de technische benaming voor zonnepanelen, die door middel van warmte zonne-energie opwekken.

Mag ik een beveiligingscamera plaatsen bij mijn woning?

Algemeen

Wanneer u overweegt een camera op te hangen voor uw veiligheid of voor het beschermen van uw eigendommen, is het verstandig u hier goed op voor te bereiden. U moet namelijk met een aantal zaken rekening houden. Het ophangen van een camera kan een grote inbreuk zijn op de privacy van uw buurtbewoners. Dit kan een onprettig gevoel geven. Bespreek uw plannen daarom bij voorkeur met uw buren.

De belangrijkste regel voor het gebruik van camera’s is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over cameratoezicht in en rond woningen. Leest u dit goed door.

Bent u daadwerkelijk van plan om camera’s te gaan gebruiken? Doet u hiervoor dan een schriftelijke aanvraag. Daarna ontvangt u van ons de bijbehorende voorwaarden.

Ik wil iets aan de voorgevel van de woning monteren, mag dat?

Algemeen

Wilt u iets aan de voorzijde van de woning bevestigen, neem dan contact met ons op. Ook kunt u informatie vinden in de brochure Zelf uw woning veranderen.

Wij staan niet toe dat het eenduidige straatbeeld wordt aangetast. Dit zullen wij dan ook meenemen in onze afweging om een aanvraag goed- of af te keuren. 

Ik wil een afdak aan de voorzijde van mijn woning aanbrengen, mag dat?

Algemeen

Het zelf aanbrengen van een afdak aan de straatzijde van de woning staan wij niet toe. Wij streven naar een eenduidig straatbeeld.

Ik wil mijn trap bekleden, mag dat?

Algemeen

U mag uw trap bekleden of verven. Hou er wel rekening mee dat de situatie wordt beoordeeld wanneer u de woning verlaat. In veel gevallen kan het achterblijven in de woning of ter overname aan de nieuwe huurder worden aangeboden. In enkele gevallen dient het terug gebracht te worden in de originele staat.  U leest hier terug hoe u de woning dient achter te laten. 

Mag ik zelf een vaatwasser plaatsen?

Algemeen

U kunt onder bepaalde voorwaarden zelf een vaatwasser plaatsen. Voordat u deze werkzaamheden gaat uitvoeren, moet u eerst een aanvraag bij ons indienen. 

Kijkt u ook in de brochure Zelf uw woning veranderen voor meer informatie.