Woning opleveren

Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de woning netjes en schoon achterlaat. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Veel gevraagd over Woning opleveren

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Algemeen

U laat de woning en tuin of balkon leeg en schoon achter. Tijdens de voorinspectie maakt u hierover afspraken met onze opzichter. 

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, komt onze opzichter uw woning bekijken. U bespreekt met hem/haar welke zaken eventueel hersteld moeten worden. Ook bepalen jullie in overleg, of er een eindinspectie nodig is. Eventuele herstelwerkzaamheden die nodig zijn voor oplevering van de woning, krijgt u op papier van hem/haar mee.

Is er geen eindinspectie nodig? Dan levert u bij ons de sleutel in op de laatste dag dat u de woning huurt.

NB. Vergeet niet de meterstanden op te nemen en de thermostaat op 12 graden te zetten.

Ik ben vergeten de meterstanden op te schrijven. Hebben jullie die voor mij?

Algemeen

Ja, u kunt de meterstanden terugvinden op het eindinspectieformulier. Die heeft u van de opzichter gekregen bij het inleveren van de sleutels. Kunt u het formulier niet vinden? Bel dan ons op . Als u de sleutels inlevert bij ons kantoor, moet u zelf de meterstanden opnemen en doorgeven aan de energieleveranciers.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de voorinspectie. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact met ons op, dan kijken wij of de afspraak verzet kan worden. U kunt ook aan een familielid vragen om in uw plaats aanwezig te zijn.

Ik heb mijn woning niet netjes achtergelaten toen ik ging verhuizen. Wat nu?

Algemeen

Tijdens de voorinspectie maakte u met onze opzichter afspraken hoe u uw woning moest opleveren. Als bij de eindinspectie of na inlevering van de sleutels blijkt, dat u de afspraken niet bent nagekomen, dan krijgt u alsnog drie dagen de tijd om dit te doen. Is de woning dan nog niet in orde? Dan zorgen wij zelf voor herstel en zijn de kosten voor uw rekening. Deze kosten vindt op uw eindafrekening.

Ik ga verhuizen, moet ik mijn milieu- of afvalpas in de woning achterlaten?

Algemeen

Ja, de pas moet u in de woning achterlaten voor de nieuwe bewoner. Laat ook een eventuele containersleutel achter.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de eindinspectie. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt daarvoor iemand machtigen.

  1. Zet op papier wie u wilt machtigen om namens u de sleutels in te leveren en bij de eindinspectie aanwezig te zijn.
  2. Onderteken deze verklaring. 
  3. De gemachtigde neemt deze verklaring mee naar de eindinspectie en levert deze in bij onze opzichter.
  4. Ook moet hij/zij zich legitimeren.

Kunt u niemand vinden om in uw plaats te komen? Dan kunt u de sleutels inleveren op ons kantoor. Doe dit minimaal één dag voor de eindinspectie. U ontvangt per post een uitgewerkt eindinspectierapport. Daarop staan eventuele reparatiekosten.

Ik heb de huur opgezegd en nu gaan jullie een voorinspectie doen. Wat is dat?

Algemeen

Tijdens een voorinspectie loopt een opzichter van ons samen met u door de woning. De opzichter vertelt wat kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. Ook bespreekt de opzichter met u de zaken die u eventueel ter overname aan de volgende huurder wilt aanbieden. Deze punten worden schriftelijk vastgelegd op een voorinspectierapport. Na ondertekening ontvangt u hiervan een exemplaar.