Oude Bloemenbuurt, Oldenbarneveld - verduurzaming 79 woningen

Woningstichting Barneveld vindt het belangrijk dat haar woningen energiezuinig zijn. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor bewoners. Zij gaan hierdoor minder energie gebruiken, de woning wordt comfortabeler en het is beter voor de gezondheid.

Om dat te bereiken vinden er werkzaamheden in en aan de woningen plaats. De energiebesparende maatregelen die we in de woningen in de Oude bloemenbuurt in de wijk Oldenbarneveld aanbrengen, verminderen het energieverbruik en verbeteren het wooncomfort voor de bewoners. We voeren zowel aan de binnen- als de buitenkant van de woningen werkzaamheden uit. Het gaat om de volgende energiebesparende maatregelen:

  1. Isoleren van het dak.
  2. (na)Isoleren van de buitenmuren.
  3. Isoleren van de vloer/bodem.
  4. Aanbrengen/vervangen van mechanische ventilatie.
  5. Dichten van naden en kieren.
  6. Aanbrengen van zonnepanelen.

In oktober 2022 begonnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van nestkasten en de woninginspecties om per huis de technische staat te beoordelen. De plannen worden vervolgens verder uitgewerkt, samen met een klankbordgroep van bewoners en met Huurdersvereniging Barneveld.

We pakken de slechte energielabels aan. De woningen hebben nu een label dat varieert tussen C en G en deze gaan naar minstens label A. We combineren de energiebesparende maatregelen direct met noodzakelijk onderhoud aan de binnenkant van de woningen (waaronder het vervangen van keukens en cv-ketels). Door de uitvoering van energiebesparende maatregelen direct te combineren met deze planmatige onderhoudswerkzaamheden, slaan we twee vliegen in een klap. 

 

Geen huurverhoging

Bijdragen aan duurzaamheid gaat voor ons niet alleen over een lager energieverbruik en een toekomstbestendig woningbezit, maar juist ook over betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort voor onze huidige bewoners. De energiebesparende maatregelen aan de woningen voeren we uit zonder huurverhoging. Voor de zonnepanelen vragen we een bijdrage in de servicekosten.
Om het project door te kunnen laten gaan, is het nodig dat minimaal 70% van de huurders aangeeft mee te willen werken en akkoord te zijn met de uitvoering. De werkzaamheden worden dan bij alle woningen uitgevoerd. 

80 procent van de woningen label A in 2030

In 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn. Het aandeel woningen met een label A willen wij in 2030 op 80 procent hebben.
We liggen op koers met op dit moment (oktober 2022) bijna 94 procent groene labels (A, B en C) en nog slechts 2,5 procent slechte labels (E, F en G). Die laatste labels pakken we de komende vijf jaar binnen projecten aan en zijn er vanaf 2028 niet meer. Ook levert de nieuwbouw een belangrijke bijdrage aan onze verduurzamingsopgave.