Verduurzaming 79 woningen Oude Bloemenbuurt in juni van start

Van de 79 betrokken bewoners in de Oude Bloemenbuurt heeft 90 procent ingestemd met het voorstel van Woningstichting Barneveld voor de verduurzaming en onderhoud van hun woning. Dit betekent dat wij samen met Van Wijnen uit Harderwijk in juni starten met de uitvoering. Het projectmatig verduurzamen van woningen is onderdeel van onze verduurzamingsopgave op weg naar 80 procent label A in 2030.

Wij zijn blij met het hoge draagvlak onder de bewoners. Er was minimaal 70 procent instemming nodig om de plannen uit te kunnen voeren. Projectleider Daniël Rijkeboer: ‘De woningen hebben nu een label tussen C en G en straks een label A of hoger. In het voorjaar van 2024 hopen we, als alles volgens planning verloopt, klaar te zijn. We gaan ook de keukens en cv-ketels vervangen. Door de uitvoering van energiebesparende maatregelen direct te combineren met deze planmatige onderhoudswerkzaamheden, slaan we twee vliegen in een klap.’
Naast onder andere muur- en bodemisolatie, worden de daken vervangen en zonnepanelen aangebracht.

Betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort

De energiebesparende maatregelen aan de woningen worden zonder huurverhoging uitgevoerd. Voor de zonnepanelen wordt een maandelijkse vergoeding in de servicekosten gevraagd. ‘Bijdragen aan duurzaamheid gaat voor ons niet alleen over een lager energieverbruik en een toekomstbestendig woningbezit, maar juist ook over betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort voor onze huidige bewoners,’ vervolgt Daniël.

Komende periode gaat een woonconsulent van Van Wijnen in gesprek met de bewoners. Naast de persoonlijke situatie, worden de werkzaamheden en de planning doorgenomen. ‘We zijn ook in gesprek met bewoners, waarvan we nog geen instemming hebben. Het blijft maatwerk en we vinden het belangrijk oog te hebben voor ieders persoonlijke situatie. We willen daar zoveel mogelijk rekening mee houden.’

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Naar behoefte kunnen zij straks overdag gebruik maken van een verblijfswoning aan de Narcissenstraat 4. ‘Op dit moment zijn we aan de slag bij 2 woningen aan de Narcissenstraat 2 en 4. Het idee erachter is dat we leren van de uitvoering en daar ons voordeel mee kunnen doen tijdens de daadwerkelijke uitvoering.’

Voor de zomer van 2022 haalden wij woonwensen en -ervaringen bij bewoners op over het wooncomfort. Daarna volgden woninginspecties bij bewoners thuis en verfijnden we de uitvoeringsplannen, samen met een klankbordgroep van bewoners en Huurdersvereniging Barneveld. 

80 procent van de woningen label A in 2030

In 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn. Het aandeel woningen met een label A willen wij in 2030 op 80 procent hebben. We liggen op koers met op dit moment bijna 94 procent groene labels (A, B en C) en nog slechts 2,5 procent lage labels (E, F en G). Vorig jaar rondden we het verduurzamingsproject van 127 woningen in De Wheem in Voorthuizen op. Ook levert de nieuwbouw een belangrijke bijdrage aan onze verduurzamingsopgave.