Paulus Potterstraat/Frans Halsstraat, Voorthuizen - 15 seniorenwoningen

Aan de Frans Halsstraat en de Paulus Potterstraat, komen respectievelijk 3 en 12 nieuwe seniorenwoningen. Zij vervangen de tien oude woningen die er eerst stonden en eind 2020 zijn gesloopt.

Het gaat om vier blokjes van 3, 4 en 5 seniorenwoningen aan de Paulus Potterstraat. En een blokje van 3 seniorenwoningen aan de Frans Halsstraat. Alle woningen zijn eenlaags met een kap en hebben straks een warmtepomp en zonnepanelen. Ze hebben veel natuurlijk licht in de woning door de grote pui in de achtergevel. Verder heeft iedere woning een eigen terras die aansluit op de gemeenschappelijke binnentuin, waarvan de inrichting in samenwerking met de architect is gebeurd. Zodra de bewoners hun intrek in de nieuwe woning hebben genomen wordt in gezamenlijkheid met hen de plek van een aantal bomen en twee bankjes bepaald.

Er is zoveel mogelijk uitgegaan van natuurinclusief bouwen door in wadi's het regenwater op te vangen, mussenhotels onder de dakpannen te bouwen en in elke nok een speciale plek voor de gierzwaluw te maken. Op de bergingen komt een zogenoemd groen dak.

De verhuur via huiswaarts.nu is gesloten. Ingeschreven woningzoekenden konden van vrijdag 12 tot en met 19 november 2021 via het woonruimtebemiddelingssysteem reageren op de beschikbare woningen. Woningzoekenden die geabonneerd zijn op de e-mailnieuwsbrief Digizine, kregen automatisch op basis van hun inkomen en huishoudgrootte het woningaanbod in hun mailbox.