Corporaties Foodvalley bouwen tot 2040 ruim 13.000 woningen

De woningcorporaties in de regio Foodvalley willen tot 2040 elk jaar 700 huizen bouwen. In totaal gaat het om 12.000 woningen en 1.200 studenteneenheden. Daarnaast verduurzamen de corporaties duizenden huizen: in 2030 is minimaal 30 procent van de bestaande huurwoningen toekomstklaar geïsoleerd. Dit aanbod hebben de corporaties eerder deze week richting de gemeenten in de Foodvalley gestuurd. Met dit aanbod is een investering van € 250 miljoen euro per jaar gemoeid. De corporaties kunnen dat (weer) betalen, omdat vanaf 2023 de omstreden Verhuurderheffing wordt afgeschaft.

Een stad erbij

Vorig jaar spraken de gemeenten in de Foodvalley (Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Nijkerk) af tot 2040 maar liefst 40.000 huizen toe te voegen. Een complete stad zo groot als de gemeente Veenendaal. Daarvan willen het Rijk en de gemeenten dat 30% bestaat uit sociale huur. De corporaties Rhenam Wonen, Veenvesters, De Woningstichting, Idealis, Woningstichting Barneveld, Woningstichting Nijkerk, Woningbedrijf Renswoude en Woonstede bieden aan die huizen te bouwen. Omdat er (vooral) in Wageningen ook veel studenten wonen, worden daarnaast 1.200 nieuwe studenteneenheden toegevoegd.

Steeds meer mensen willen in de Foodvalley (blijven) wonen

In Nederland is sprake van een wooncrisis. En dat geldt zeker ook voor de regio Foodvalley. Al tientallen jaren groeit het aantal inwoners in de Foodvalley. De ene na de andere uitbreidingswijk wordt aan de gemeenten toegevoegd. Maar het is niet genoeg voor de vraag. Steeds meer mensen willen in deze regio (blijven) wonen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen groeien al jaren en het wordt steeds moelijker om een passend huurhuis te vinden. Ook studenten kunnen niet jaren wachten op een kamer.

Verduurzamen tegen stijgende energielasten

Naast de grote behoefte aan nieuwbouw is er ook sprake van een enorme verduurzamingsopgave in de bestaande woningen. In 2050 moeten alle huizen CO2 neutraal zijn. De corporaties investeren de komende decennia minstens € 70 miljoen euro per jaar in isolatie, duurzame installaties en zonnepanelen. Dat dringt niet alleen CO2-uitstoot terug, maar draagt ook bij aan besparing op de energielasten voor huurders.

Marco de Wilde, woordvoerder namens de aangesloten corporaties regio Foodvalley en directeur-bestuurder van Woonstede: “Als woningcorporaties willen we ons tot het uiterste inspannen en maximaal investeren om woon-, klimaat- en energiecrises te bestrijden. We zijn blij met de goede samenwerking met de gemeenten, die is cruciaal voor de realisatie van ons aanbod. We geloven in de kansen van deze regio en van de mensen die er wonen en werken.”

Intensieve regionale samenwerking

De woningcorporaties zetten een aantal randvoorwaarden om hun aanbod te kunnen realiseren in een brief aan de gemeenten. Het gaat daarbij onder andere over reële grondprijzen, goede afspraken over locaties, voldoende ambtelijke capaciteit bij het doorlopen van de vergunningprocedures en goede afspraken met marktpartijen. Ook benadrukken de corporaties het belang van voldoende netcapaciteit in verband met een snelle groei van het aantal zonnepanelen. Als laatste pleiten zij voor intensieve regionale samenwerking: het is belangrijker dat de huizen worden gebouwd, dan in welke gemeente dat gebeurt. In een al eerder door de gemeenten opgestelde Intentieverklaring Betaalbaar Bouwen zegden gemeenten toe graag met corporaties in gesprek te gaan.

Uitdagingen

Natuurlijk zijn er veel beren op de weg. Stijgende bouwprijzen, stikstof en stagnerende beschikbaarheid van bouwmaterialen kunnen roet in het eten gooien. Evenals ingewikkelde bestemmingsplanprocedures en bezwaren van burgers. Daarom doen de corporaties een klemmend beroep op de gemeentes om een maximale gezamenlijke inspanning te leveren om deze grote nieuwbouw- en verduurzamingsopgave te realiseren.