Hoogste punt voor woonzorgcomplex Het Voorthuis in Voorthuizen

Donderdag 22 september werd het hoogste punt gevierd van het woonzorgcompex het Voorthuis in Voorthuizen. De drie initiatiefnemers Kindercentrum Bzzzonder, woonzorgcentrum Neboplus en Woningstichting Barneveld trakteerden werknemers van aannemer Schoonderbeek op friet en fris. De bouw is in volle gang en de verwachte oplevering is de tweede helft van 2023.

Het Voorthuis staat voor een unieke samenwerking tussen Kindercentrum Bzzzonder, Neboplus en Woningstichting Barneveld. Met elkaar ontwikkelen zij een nieuw thuis voor jong en oud in een prachtige woon- en leefomgeving. Elkaar ontmoeten in een veilige omgeving staat hierbij centraal.Het moderne complex biedt straks onderdak aan verschillende doelgroepen en meerdere generaties, tussen de 0 en 100 jaar. De drie partijen geloven dat jong en oud elkaar nodig hebben om tot bloei te komen.

Er komen in totaal 70 woningen, een kinderopvang met kinderdagverblijf en bso en een Ontmoetingscentrum dementie. Het gaat om 36 zorgwoningen, zes gekoppelde aanleunwoningen (voor echtparen waarvan tenminste een van beide bewoners dementie heeft), 18 aanleunwoningen en er is ruimte voor een aparte woongroep van 10 woningen.

In april vorig jaar werd het bouwbord onthuld en de symbolische start van de bouw coronaproof gevierd. Begin december ging de eerste paal de grond in en kort hierna ondertekenden de drie partijen de huurovereenkomst.