Huur betalen voortaan via iDEAL

Woningstichting Barneveld breidt haar digitale dienstverlening uit. Met ingang van deze maand kunnen huurders eenvoudig online de maandelijkse huur betalen. Huurders die nu al hun post digitaal ontvangen, krijgen een betalingsverzoek per e-mail. Huurders die nog fysieke post ontvangen, krijgen per post een code om via Mijn WsB op de website hun betaling te regelen. Eenvoudig, gemakkelijk en snel.

Janine Westra, senior woonconsulent bij Woningstichting Barneveld: ‘Eind maart 2020 verstuurden wij alle huurders een bericht over dat wij zoveel mogelijk digitaal willen communiceren en het contact met huurders op die manier willen versterken. Hierbij gaven we toen aan, dat we steeds meer post digitaal of fysiek via het bedrijf Postex willen gaan versturen. Huurders vroegen we hun keuze voor digitale of fysieke post door te geven. In vervolg hierop breiden we nu de huurbetalingsmogelijkheden uit.’

Geen acceptgirokaarten meer

Huurders die eerder aangaven digitale post van de woningstichting te willen ontvangen, krijgen voortaan een mail met een factuur en betalingsverzoek. Huurders die dat niet willen, krijgen een code per brief om via Mijn WsB op de website de betaling te voldoen. ‘In beide gevallen kunnen de huurders via een bepaalde link heel eenvoudig de huur betalen via iDEAL. Een acceptgirokaart met de post versturen doen we vanaf nu an ook niet meer. Binnenkort versturen we de herinneringen en aanmaningen ingeval van huurbetalingsachterstanden, ook op deze manier.’