Huuraanpassing gelijk aan inflatiepercentage

Dit jaar wijzigt voor de meeste woningen van Woningstichting Barneveld de huur met maximaal 1,4%. Dit zijn de woningstichting en Huurdersvereniging Barneveld met elkaar overeengekomen. Huurders ontvangen vóór 1 mei een brief met de nieuwe huur per 1 juli 2018.

De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Voor 2018 geldt, dat woningcorporaties voor huurders met een gezamenlijk inkomen onder € 41.056 maximaal 3,9% mogen berekenen. De huuraanpassing mag maximaal 5,4% zijn voor huurders met een gezamenlijk inkomen boven € 41.056.
Woningstichting Barneveld past geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De huur wijzigt voor de meeste woningen met maximaal 1,4%. Behalve als in het contract anders is afgesproken of als de huur hoger of gelijk is aan € 710,68 (vrije sector). Dit is gelijk aan het inflatiepercentage en fors lager dan wat wettelijk mag.

‘Dit zijn we overeengekomen na goed overleg met Huurdersvereniging Barneveld. We willen het huren van onze woningen zo betaalbaar mogelijk houden,’ aldus Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij vervolgt: ‘Ik ben blij dat we dit zo hebben kunnen afspreken met elkaar. Dit sluit aan bij onze visie in ons strategisch plan 2018-2022. Betaalbaar wonen bereiken we ook via het verduurzamen van onze woningen. Met lagere energielasten en daarmee ook woonlasten tot gevolg. Duurzaamheid draagt op die manier bij aan betaalbaarheid. Bovendien vragen we geen huurverhoging voor maatregelen aan de schil van de woning. En we zorgen tegelijkertijd voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit, via diverse nieuwbouw- en duurzaamheidsprojecten.’

Ook de huurdersvereniging is tevreden met het resultaat. Karel Struik, de kersverse voorzitter die het stokje kortgeleden overnam van Ad van der Woude, vult aan: ‘De woningstichting houdt zich aan de prestatieafspraken die we eerder, met ook de gemeente, maakten. En wel zo eerlijk, eenzelfde percentage voor vrijwel iedereen. Dat huurders voor duurzaamheidsmaatregelen aan de schil niet hoeven te betalen, is in het belang van de ontwikkeling van de woonlasten. Huurders voelen het direct in hun portemonnee, wanneer energielasten omlaag gaan. Ook voorlichting op bewonersgedrag helpt daarbij.’

Uitzonderingen

In de brief die huurders krijgen voor 1 mei, staat het exacte percentage voor de huuraanpassing van de woning. ‘Voor huurders met een huurprijs op of net onder de grens van € 710,68, valt de verhoging iets lager uit. Hiermee willen we voorkomen dat de huur boven deze grens uitkomt. Huurders behouden zo hun recht op huurtoeslag. Daarnaast passen we de (netto) huur van de garages aan met € 1, en de huren van de overige bedrijfsruimten passen we aan conform het huurcontract.’