Meer huurders hebben recht op Huurtoeslag!

Door een wetswijziging komen sinds 2020 meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag dan voorheen. De zogenaamde harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis.

Vroeger (tot en met 2019) kon in één keer de huurtoeslag volledig wegvallen, wanneer je over een grens ging qua inkomen. Een stijging van enkele euro's kon er dus voor zorgen dat alle huurtoeslag wegviel.

Nu (vanaf 1 januari 2020) gaat dat anders. Bij een kleine stijging van het inkomen valt niet langer de volledige huurtoeslag weg, maar neemt dit misschien iets af.

Bekijk van je in aanmerking komt

Op www.toeslagen.nl/huurtoeslag kun je zelf je alsnog bekijken in aanmerking komt voor huurtoeslag over 2020. Kom je in aanmerking? Dien dan vóór 1 september 2021 je aanvraag in. Neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kun je kijken naar toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt van andere hulp.