Nieuw tweehurenbeleid

Woningstichting Barneveld heeft haar tweehurenbeleid aangepast. De grootste verandering ten opzichte van ons ‘oude’ huurbeleid, is dat we een andere manier kiezen om de zogenaamde ‘streefhuur’ te bepalen. Deze streefhuur bepaalt uiteindelijk de jaarlijkse huuraanpassing én de aanpassing van de huur, zodra een woning van huurder wisselt.
Voorheen gebruikten we hiervoor het puntensysteem. Nu gaan we de markthuur – de huurprijs die de woning op de vrije markt zou hebben - als basis voor de streefhuur nemen.

Het werkt zo

We bieden woningen aan voor 75% van de markthuur. Staat in de advertentie bij een woning op huiswaarts.nu een netto huur tussen € 597,30 en € 710,68 per maand dan kunnen alle woningzoekenden met een inkomen tot € 36.798 reageren. Afhankelijk van het inkomen en/of de huishoudgrootte van de woningzoekende, kan de netto huurprijs verlaagd worden naar € 597,30 of € 640,14 per maand.
Op deze manier zorgen we ervoor dat woningzoekenden in verschillende inkomenscategorieën gelijke kansen op een woning hebben.
Vrije sectorwoningen (hogere huurprijs dan € 710,68) hebben een streefhuur van 100% van de markthuur. Hiervoor gelden geen maximum inkomens maar minimum inkomens.

In de praktijk

Woningen die op huiswaarts.nu geadverteerd zijn vanaf maandag 10 september 2018 worden geadverteerd volgens het nieuwe beleid.