Resultaten Aedes Benchmark 2019

Donderdag 21 november presenteerde Aedes de resultaten van de Aedes-benchmark 2019. Deze bestaat uit 5 prestatievelden, te weten:
• Huurdersoordeel
• Duurzaamheid
• Onderhoud & verbetering
• Bedrijfslasten
• Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Uit onze resultaten blijkt dat we voor het derde achtereenvolgende jaar bovengemiddeld (een A) scoren op de prestatievelden Duurzaamheid en Onderhoud & verbetering. Daar zijn we heel blij mee.

Op het prestatieveld Huurdersoordeel scoren we dit jaar een C waar we vorig jaar een B scoorden. Hierbij moet opgemerkt worden dat onze cijfers op 2 van de 3 onderdelen die hierbij horen, juist zijn gestegen:
- Nieuwe huurders: van 6,8 in 2018 naar een 7,4 dit jaar;
- Vertrokken huurders: van een 7,1 in 2018 naar een 7,2 dit jaar.
Hetzelfde zien we bij alle andere corporaties.

Het huurdersoordeel over Reparatieverzoeken is iets gedaald van een 7,5 vorig jaar naar een 7,3 dit jaar, terwijl de benchmark licht is gestegen. Nieuwe bewoners vinden het vooral belangrijk dat de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Op dit vlak zien wij verbeteringsmogelijkheden door vóór de oplevering nog nauwkeuriger na te gaan of beloofde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voortaan lopen we met de nieuwe huurder samen de woning door om alles te checken en uit te leggen. Ook zien we dat het belangrijk is vooraf duidelijk te maken wat huurders kunnen verwachten van ons als verhuurder en wat nieuwe huurders zelf moeten doen in hun huurwoning. De uitvoering is onveranderd goed gebleven.
De komende jaren blijven we onverminderd aandacht besteden aan het verbeteren van onze dienstverlening richting huurders.

Op het prestatieveld Bedrijfslasten scoren we een C. Onze bedrijfslasten zijn ten opzichte van de andere corporaties harder gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van inhuur vanwege (langdurig) zieken. Dit toont aan dat een kleine(re) corporatie kwetsbaar is.

Op het prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid scoren we een B, waarbij onze resultaten vergelijkbaar zijn met het landelijk gemiddelde.

Bekijk voor meer informatie onze gedetailleerde resultaten ten opzichte van het sectorgemiddelde