Verduurzaming 92 woningen Vogelbuurt na de zomer van start

Na de zomer start Van Wijnen uit Harderwijk in opdracht van Woningstichting Barneveld met de verduurzaming en het onderhoud van 92 woningen in de Vogelbuurt in Barneveld. Ruim 90 procent van de betrokken huishoudens heeft ingestemd met het voorstel voor de verduurzaming en onderhoud van hun woning. Het projectmatig verduurzamen van woningen is onderdeel van onze verduurzamingsopgave op weg naar 80 procent label A in 2030.

Wij zijn blij met het hoge draagvlak onder de bewoners. ’Minimaal 70 procent van de bewoners moet instemmen om de plannen volledig uit te kunnen voeren. Dit is ruimschoots behaald. Dat betekent dat we aan de slag kunnen om de woningen technisch te verbeteren, zodat het wooncomfort voor bewoners toeneemt bij een lager energieverbruik. De woningen hebben nu een label tussen C en G en straks een label A of hoger,’ vertelt projectleider Daniël Rijkeboer.
Naast muur- en bodemisolatie, vervangen van het glas en de voor- en achterdeur, worden de daken vervangen en zonnepanelen aangebracht. Ook vindt er een kleurwijziging van de kozijnen en gevelpanelen plaats en worden de keukens en cv-ketels voor een deel vervangen. ‘Door de uitvoering van energiebesparende maatregelen direct te combineren met planmatige onderhoudswerkzaamheden, slaan we twee vliegen in een klap. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Naar behoefte kunnen zij straks overdag gebruik maken van een verblijfswoning aan de Lijsterstraat 25. Als alles volgens planning verloopt, zijn we in het tweede kwartaal volgend jaar klaar met de werkzaamheden.’

Betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort

De energiebesparende maatregelen aan de woningen worden zonder huurverhoging uitgevoerd. Voor de zonnepanelen wordt een maandelijkse vergoeding in de servicekosten gevraagd. ‘Bijdragen aan duurzaamheid gaat voor ons niet alleen over een lager energieverbruik en een toekomstbestendig woningbezit, maar juist ook over betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort voor onze huidige bewoners,’ vervolgt Daniël.

Persoonlijk contact met bewoners van groot belang

In dergelijke trajecten gaat het niet alleen om de techniek en kwaliteit van de woning, maar juist ook om het sociale aspect. Het persoonlijke contact met bewoners voor, tijdens en na de uitvoering. Daniël vervolgt: ‘De werkzaamheden hebben impact op de bewoners. We komen in hun huis en vragen hen om voorbereidingen te treffen en bijvoorbeeld de zolder leeg te maken. Daarom zoeken we samen met Van Wijnen actief de verbinding met bewoners en gaan we tijdens huisbezoeken in gesprek met bewoners. We leggen uit wat we precies gaan doen, wat bewoners kunnen verwachten en wanneer we aan de slag gaan. Deze informatie kan in een uitgebreide brochure worden teruggelezen. We zijn ook in gesprek met bewoners, waarvan we nog geen instemming hebben. We houden rekening met ieders persoonlijke situatie en bieden maatwerk waar gewenst.’

In juni vorig jaar haalden we woonwensen en -ervaringen bij bewoners op over het wooncomfort. Daarna volgden woninginspecties bij bewoners thuis en werden de uitvoeringsplannen verfijnd, samen met een klankbordgroep van bewoners en Huurdersvereniging Barneveld.   

80 procent van de woningen label A in 2030

In 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn. Het aandeel woningen met een label A wil de woningstichting in 2030 op 80 procent hebben. We liggen op koers met op dit moment bijna 99 procent groene labels (A, B en C) en nog slechts bijna 1 procent lage labels (E, F en G). Voor de zomer rondt de woningstichting het verduurzamingsproject van 79 woningen in de oude Bloemenbuurt in Barneveld af. Het jaar daarvoor 127 woningen in De Wheem in Voorthuizen. Ook levert de nieuwbouw een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave.